Microsoft tapte anken mot Eolas-patentet

Trass omfattende protester, forkastet dommeren Microsofts anke mot godkjennelsen av Eolas-patentet.

Trass omfattende protester, forkastet dommeren Microsofts anke mot godkjennelsen av Eolas-patentet.

Patentet til det lille amerikanske programvareselskapet Eolas om interaktivitet i nettlesere ble i utgangspunktet betraktet som latterlig, ikke bare av Microsoft, men av en samstemt IT-bransje. Likevel vant Eolas fram med sitt søksmål i august i fjor, og ble tilkjent en erstatning på 521 millioner dollar. Det fikk en rekke IT-kjendiser til å komme med innspill for å vise at patentet gjelder teknologi som for lengst var i utstrakt bruk på det tidspunktet patentet ble registrert. Blant Microsofts støttespillere i saken er W3C-sjef Tim Berners-Lee og opphavet til Lotus Notes, Ray Ozzie.

    Les også:

Slapt juridisk arbeid fra Microsoft kan ha medvirket til at anken ble forkastet. Dommer James Zagel skrev i kjennelsen at Microsofts anke "gjentar argumenter som sviktet i første omgang".

Dommeren økte erstatningsbeløpet som Microsoft må betale, med 45 millioner dollar i renter, og la ned forbud mot videre distribusjon av Internet Explorer med den patenterte teknologien.

Microsoft har siden august implementert tiltak for å redusere sin juridiske risiko.

Microsoft ventes å levere en ny anke, denne gangen med nye argumenter som kan dokumentere at Eolas-patentet er ugyldig.

En ikke-rettslig prosess kan også føre til at Microsoft får medhold. USAs patentkontor sa i fjor høst at det vil gjennomgå patentsøknaden på nytt, etter en henvendelse fra W3C-direktør Tim Berners-Lee om at patentet dekker blant annet EMBED-taggen i html. Taggen skal være eldre enn Eolas' patentsøknad, og er, i likhet med nærmest alt Berner-Lee har bidratt med til Internett, ikke patentert.

Til toppen