Microsoft tar patent på CSS

Microsoft ble i januar tildelt et patent på bruken av stilsett i elektroniske publiseringssystemer. Patentet ser ut til å delvis overlappe CSS- og XML-standardene. Bill Gates' kontroll over standarden vekker bekymring blant mange web-utviklere.

Patentet Microsoft har vunnet dekker trolig noen av de viktigste konseptene som er brukt i W3Cs CSS- (Cascading Style Sheets) og XSL- (eXtensible Style Language) standarder. Patentet hevder at metoden for å anvende stilsett i dokumenter som gjengis på brukerens datamaskin skiller seg fra tidligere implementasjoner av stilsett.

Thomas Reardon, Microsofts direktør for standarder, kan overfor Web Review ikke bekrefte at patentet omfatter spesifikt CSS eller XSL, men han innrømmer at det ser ut til å overlappe med begge disse standardene til W3C (World Wide Web Consortium). Reardon sier at Microsoft vil tilby en gratis og gjensidig lisens til ethvert selskap eller gruppe som bruker stilsett-teknologien i sine produkter.

- Dette er de mest liberale lisensbetingelsene som finnes, hevder han. Det er foreløpig ikke klart om andre selskaper må inngå en lisensieringsavtale med Microsoft for å bruke teknologien.

Håkon Wium Lie, som har vært med på å utvikle CSS hos W3C, sier til digi.no at det er vanskelig å si hva patentet innebærer.

- Det ble gjort mye arbeid på stilsett for Microsoft søkte om patent, og patentsøknaden refererer også til mitt opprinnelige CSS-forslag. Dette vil normalt svekke patentet, med det er umulig for meg å vurdere hva utfallet blir i denne saken.

Han understreker at W3C alltid vil jobbe for at organisasjonens spesifikasjoner skal være åpne slik at alle kan bruke dem på best mulig måte.

Microsoft er også medlem i W3C.

Til toppen