Microsoft tetter to sikkerhetshull i nettleser

Microsoft tettet et nytt og et gammelt sikkerhetshull i Internet Explorer.

Microsoft tettet et nytt og et gammelt sikkerhetshull i Internet Explorer.

Det to sikkerhetshullene Microsoft har tettet, eksisterer i alle fall i Internet Explorer 5.01 og nyere.

Den ene feilen er en allerede kjent sårbarhet som ifølge Secunia kan utnyttes til å omgå sonebegrensningene i Internet Explorer. Den andre feilen er en overflytsfeil i en buffer i forbindelse med håndteringen av GIF-filer som ifølge Microsoft kan utnyttes til å kjøre vilkårlig kode på et sårbart system.

Mer innformasjon om sårbarhetene, samt lenker til en oppdatering som fjerner dem, finnes på denne siden. Oppdateringen er også tilgjengelig gjennom Microsofts Windows Update-tjeneste.

Til toppen