Microsoft til felts mot piratdistributører

Microsoft saksøker flere som misbruker sertifiseringsordningen til å selge piratkopiert programvare.

Microsoft saksøker flere som misbruker sertifiseringsordningen til å selge piratkopiert programvare.

23. desember 2004 trådte en amerikansk lov i kraft som spesifikt forbyr misbruk av ekthetssertifikater for programvare, såkalte «Certificate of Authenticity» (COA). Loven har tettet et hull i USAs vern av kommersiell programvare mot piratkopiering.

Microsoft kunngjør i dag at selskapet saksøker åtte PC-leverandører og distributører for kommersiell omgang med piratkopiert programvare utstyrt med ekthetssertifikater.

Alle åtte er små lokale leverandører: Abacus Computer (Anaheim, California), Avantek (Orlando, Florida), First E-Commerce (Austin, Texas), M&S Computer Products (Boonton, New Jersey), Micro Excell (Gadsden, Alabama), Odyssey Computers (Pasadena, Maryland), Signature PC, (Warwick, Rhode Island) og Technology One (Los Angeles, California).

Microsoft oppdaget dem gjennom et prosjekt som selskapet har kjørt siden 1997, der de kjøper inn programvare og annet utstyr og sjekker at verken applikasjoner eller systemvare er piratkopiert. Oppdages piratkopiert vare, får leverandøren tilsendt et skriftlig krav om å avstå fra videre piratdistribusjon, med opplysninger om hvordan man kan skaffe seg lovlige lisenser for videresalg.

Flere tusen slike krav ble sendt ut etter nyttår. Microsoft hevder at de åtte som nå er saksøkt, fortsatte å forsyne piratkopiert programvare med COA-merkelapper, etter å ha blitt advart om følgene.

Til toppen