Microsoft til topps i global etikkrangering

Mens HP falt ut av kåringen på «Global Ethics Summit» i New York.

Bedre etikk gir bedre profitt. Selskapene på WME-listen gjør det konsekvent bedre enn gjennomsnittet av selskapene på New York-børsen.
Bedre etikk gir bedre profitt. Selskapene på WME-listen gjør det konsekvent bedre enn gjennomsnittet av selskapene på New York-børsen.

Mens HP falt ut av kåringen på «Global Ethics Summit» i New York.

På etikktoppmøtet til det globaliserte næringslivet 2011 Global Ethics Summit i New York denne uken er det kunngjort en ny liste over verdens mest etiske selskaper (WME for «world's most ethical»).

Toppmøtet organiseres av Thomson Reuters og Ethisphere Institute.

Ethisphere Institute beskriver seg som en «ledende internasjonal tenketank». Deres formål er å «skape, fremme og dele den beste praksis innen forretningsetikk, bedrifters samfunnsansvar, antikorrupsjon og bærekraft». Kåringen av listen over verdens mest etiske selskaper gjøres av instituttets kvartalstidsskrift Ethisphere Magazine. Kåringen har pågått årlig siden 2007.

Tidsskriftets formålsparagraf peker på at bedre etikk gir bedre profitt. Dette belegges med en grafikk (gjengitt øverst i denne artikkelen) som viser resultatutviklingen for selskapene på den årlige WME-listen, sammenliknet med den til selskapene på New York-børsens S&P 500-liste.

Metodologien bak kåringen er utarbeidet av Ethisphere i samarbeid med en gruppe «ledende jurister, professorer, embetsmenn og ledere». Bedrifter må selv melde seg som kandidater. Ethisphere plukker ut semifinalister og griller dem med et detaljert spørreskjema. Utfylte spørreskjemaer granskes i forhold til uavhengig innhentet informasjon. Ut fra dette beregnes en «EQ» («ethics quotient»), etter poeng delt ut etter vurderinger i fire hovedkategorier:

  • Etikk og program for håndheving av regelverk («compliance») teller 30 prosent.
  • Omdømme, lederskap og fornyelse teller 30 prosent.
  • Ledelse og risikostyring («governance») teller 15 prosent.
  • Samfunnsansvar teller 25 prosent.

Det kan kåres flere vinnere i hver bransje: Poenget er at de som kåres, skiller seg ut i forhold til sine konkurrenter.

IT-selskaper er fordelt på flere kategorier.

Accenture er på WME-listen i kategorien forretningstjenester, sammen med Dun & Bradstreet og Noblis.

Hitachi Datasystems er alene i kategorien IT-maskinvare.

Adobe, Microsoft, Salesforce.com, Symantec og Teradata inntar kategorien for programvare.

I kategorien elektronikk og halvledere står Freescale, Premier Farnell og Texas Instruments.

Innen nettselskaper står Zappos alene.

Innen maskinvare for telekom står Avaya, Cisco og Juniper.

Innen telekomoperatører står Singapore Telecom, Swisscom og T-Mobile.

En sammenlikning med fjorårets liste er interessant.

Microsoft er ny. Hitachi Datasystems er ny. HP har falt ut. Verken IBM eller Intel står på noen av listene. Juniper er ny. Vodafone har falt ut. Telenor mangler både i fjor og i år, i likhet med Amazon.com.

De som måtte interesser seg for andre bransjer enn IT kan merke seg at Statoil er ny på årets liste, oljesand til tross.

Til toppen