Microsoft tilrår fiks til Content Management Server

Microsoft anbefaler kunder å installere en fiks til Content Management Server, for å tette tre store hull.

Microsoft anbefaler kunder å installere en fiks til Content Management Server, for å tette tre store hull.

De nyoppdagede sårbarhetene er nærmere beskrevet i Microsoft Security Bulletin MS02-041: Unchecked Buffer in Content Management Server Could Enable Server Compromise, der fiksen er tilgjengelig for nedlasting.

Content Management Server er et verktøy for å lage og drifte nettsteder beregnet på e-handel, og brukes i tilknytning til webserveren Internet Information Server og databaseverktøyet SQL Server.

Det dypeste hullet som fiksen tetter, kan brukes av uvedkommende til å oppnå full kontroll over en server. De to andre åpner for henholdsvis begrenset kontroll og kjøring av SQL-kommandoer.

Til toppen