Microsoft trekker tilbake Vista-oppdatering

En oppdatering til Vista som er nødvendig for i installere SP1, har vist seg å være problematisk.

Microsoft trekker tilbake Vista-oppdatering

En oppdatering til Vista som er nødvendig for i installere SP1, har vist seg å være problematisk.

En rekke Windows Vista-brukere sliter med å få installert Service Pack 1. Enten får de en feilmelding under installasjonen som sier at noe gikk galt, uten å spesifisere dette nærmere. Ellers så kommer de ikke engang så langt at de får startet med selve installeringen.

Det første tilfellet er ikke så katastrofalt, for servicepakken skal angivelig rydde opp etter seg dersom den mislykkes i å bli installert. Men det andre tilfellet er i noen tilfeller langt verre.

Det det dreier seg her om en oppdatering til Windows Vista som må installeres før SP1 kan installeres. Denne oppdateringen, KB937287 fungerer trolig godt hos de fleste, men hos noen får den maskinen til å gå i en evig omstart-tilstand som kun kan avbrytes ved å dra ut strømledningen.

De fleste skal kunne løse problemet ved hjelp av Vistas System Restore-funksjon, dersom man har tilgang på installasjonsplaten.

Microsoft stoppet denne uken den automatiske distribusjonen av den aktuelle oppdateringen og lover å se på problemet, men skriver at det kun gjelder et fåtall brukere.

Foreløpig er SP1 bare tilgjengelig for et begrenset utvalg brukere, men dette er brukere som Microsoft karakteriserer som «tekniske». Vanlige brukere vil trolig ha større problemer med å komme rundt problemene, dersom de skulle oppstå.

Hvorvidt den problematiske oppdateringen vil forsinke den allmenne lanseringen av Service Pack 1, er uklart.

Til toppen