Microsoft tror på IBM AS/400

Når Microsofts nye SNA-server nå lanseres, tyder det på at Microsoft har tro på IBM AS/400. IBM-maskinen som var truet av IT-bransjens "downsizing," har funnet sin plass nå som stikkordet er "rightsizing."

Når Microsofts nye SNA-server nå lanseres, tyder det på at Microsoft har tro på IBM AS/400. IBM-maskinen som var truet av IT-bransjens "downsizing," har funnet sin plass nå som stikkordet er "rightsizing."

Når IBM introduserte sin AS/400, introduserte de samtidig en løsning som hadde support og fellesmapper for PC-verdenen. Systemet var den gang revolusjonerende, men allerede da hadde begrepet "downsizing" begynt å gjøre seg gjeldende i IT-miljøene. De gamle stormaskinene skulle erstattes av desentraliserte PC-nettverk. Nå ser det likevel ut til at denne spådommen ikke har gått helt i oppfyllelse. "Downsizing" ble etterhvert supplert med "rightsizing", hvilket tilsa at det også er plass for IBM stormaskiner. Microsofts SNA-server er en gateway og et knutepunkt som binder sammen de ulike IBM-maskinene og -nettverkene. SNA-serveren inneholder en kommunikasjonsprotokoll mellom Windows NT og IBMs miljø for større maskiner, inkludert IBM 370. Også Token Ring- og Ethernet-løsninger kan kommunisere med SNA-serveren, en serverløsning som, ifølge Microsoft, representerer en ny æra for IBMs maskinverden.

- IBM sliter med intern konkurranse mellom de ulike enhetene. Det ser ut som om de ikke klarer å jobbe mot felles mål og standarder, sier Vesa Suomalainen, som er General Manager for Host Integration Product Unit i Microsoft. Suomalainen påpeker forøvrig at SNA-serveren ikke er et veldedighetsprosjekt for IBM. Vi har en stab på 50 utviklere som har jobbet med den nye SNA-serveren, og vi satser for å tjene penger. Først og fremst er denne kommunikasjonsprotokollen utviklet for å støtte og utvikle mulighetene for våre øvrige produkter, sier Suomalainen, som selv mener at fremtidens operativsystem fremfor noe er Windows NT.

- I løpet av et par år vil NT ta over fullstendig. Jeg tror likevel at IBM systemene vil overleve, blant annet på grunn av SNA-serveren, påpeker Suomalainen, som heller ikke tror at år 2000-problematikken vil undergrave den store utbredelsen AS/400 har, blant annet i Norge.

- Virksomheter som vurderer å skifte ut hele det sentraliserete utstyret sitt på grunn av år 2000-problematikken, vil erfare at kostnadene ved fysisk å skifte IT system er langt høyere enn de direkte kostnadene knyttet til dette. Jeg tror de fleste vil satse på å oppgradere de gamle systemene fremfor å skifte dem ut, sier Suomalainen som regner med å arbeide videre med AS/400 kommunikasjon ennå en god stund.

-Jeg vil anta at jeg er pensjonert før den siste AS/400 har sagt takk for seg, avslutter Suomalainen.

Til toppen