Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi

Microsoft tror fremdeles fullt og fast på at selskapet til syvende og sist vil gå seirende ut av kampen mot USAs justismyndigheter. - Departementets forslag til inngrep er helt urimelige og representerer et betydelig tilbakeslag for amerikanske forbrukere, tordnes det fra MS-hovedkvarteret i Redmond.

Microsoft tror fremdeles fullt og fast på at selskapet til syvende og sist vil gå seirende ut av kampen mot USAs justismyndigheter. - Departementets forslag til inngrep er helt urimelige og representerer et betydelig tilbakeslag for amerikanske forbrukere, tordnes det fra MS-hovedkvarteret i Redmond.

Microsoft mener justisminister Janet Renos forslag til inngrep mot programvareselskapet langt på vei innebærer et "forbud mot å innovere". I en pressemelding fra selskapet forsikres det at Microsoft vil svare på Renos utspill innen tidsfristen 10. mai, og at man føler seg helt sikre på at softwaregiganten til slutt vil vinne frem i rettsapparatet.

- En oppdeling av Microsoft vil ikke være i forbrukernes interesse og understøttes ikke av noe i søksmålet, sier Bill Gates, Microsofts gründer, styreformann og såkalt "software architect".

- Microsoft kunne aldri ha skapt Windows og Office hvis selskapet hadde vært to separate enheter. Innovasjoner som ble laget for Office er raskt blitt innlemmet i Windows slik at de er blitt gjort tilgjengelige for enhver programvareutvikler. Å stykke opp Microsoft vil skade selskapets evne til å fortsette med nyskapning, og det vil igjen skade forbrukerne. Det er forbrukerfiendtlig å splitte opp de utviklingsteamene som har skapt to av de mest innovative teknologiproduktene som har bidratt til å revolusjonere produktiviteten, sier Gates.

Han aksepterer at folk kan ha ulikt syn på enkeltspørsmål i monopolrettssaken, men han synes myndighetenes reaksjonsform mot Microsoft skyter langt over mål.

- Dette er en regulering som er helt i utakt med forbrukernes interesser. Med sitt forslag til inngrep har myndighetene sendt ut et signal om at dersom du skaper to gode produkter, kan de når som helst komme og ta dem fra deg, sier Gates.

Dersom Microsoft skulle gå på et nederlag i retten, tror Gates uansett ikke at utgangen av saken blir at Microsoft mister sitt flaggskip-produkt.

Det tror heller ikke Microsoft-sjef Steve Ballmer:

- I måneder har myndighetene og en håndfull av våre konkurrenter repetert til det kjedsommelige at Microsoft må splittes opp. Men uansett hvor mange ganger det gjentas, er det fremdeles et urimelig forslag. Vi mener vi ikke har brutt loven, og ankedomstolen har ennå ikke sagt sitt i saken. Vi ser det som vårt ansvar overfor våre aksjonærer, ansatte, partnere og kunder, å stå på det som vi mener er det rette, sier Ballmer.

Microsoft understreker dessuten av rettssaken hele tiden har dreid seg om nettleserprogramvare, ikke regneark eller tekstbehandlere.

Selskapet kommenterer syrlig at utviklingen nå går så fort i "den nye økonomien" at myndighetene tydeligvis ikke rekker å henge med i svingene.

Til toppen