Microsoft utmanøvrert innen mobiltelefoni

Avtaler mellom Sun og henholdsvis Symbian og japanske NTT Docomo varsler bruk av Java i Internett-tilpassede mobiltelefoner og trådløse tjenester. Bak Symbian står verdens største produsenter av mobiltelefoner.

Avtaler mellom Sun og henholdsvis Symbian og japanske NTT Docomo varsler bruk av Java i Internett-tilpassede mobiltelefoner og trådløse tjenester. Bak Symbian står verdens største produsenter av mobiltelefoner.

Sun har undertegnet to uavhengige avtaler med henholdsvis Symbian og NTTs divisjon for mobil kommunikasjon, NTT Docomo, om at disse skal benytte Java kommende produkter.

Symbian eies av Motorola, Ericsson, Nokia og Psion. Selskapet utvikler neste generasjon programvare for smarte mobiltelefoner og andre små og mobile enheter.

Japanske NTT Docomo har rundt 23 millioner abonnenter på sine trådløse tjenester.

Nå er det ikke snakk om å bruke en komplett utgave av Java de kommende enhetene, det vil kreve for mye minne. Antagelig vil den Java-utgaven det er snakk om i disse avtalene være strippet ned til å kun støtte tekst og begrenset grafikk. Typiske applikasjoner som kan utvikles er togtabeller, aksjeinformasjon og mindre kart. Det antas også at Java-baserte spill og e-handel vil kunne bli populære bruksområder. (Se artikkelen "Betal billetten med mobil" i spalten til høyre.)

NTT Docomo planlegger også å benytte Suns Jini- og JavaCard-teknologier. Jini skal først og fremst benyttes for å koble eksternt utstyr til blant annet dashborddatamaskiner i biler, personsøkere og personlige digitale assistenter (PDA). JavaCard-teknologien vil selvsagt brukes som en form for elektronisk identifisering.

For Sun er disse avtalene en seier over Microsoft. Avtalene sperrer Microsoft ute fra store deler av mobiltelefonmarkedet. Motorola, Nokia og Ericsson er de tre største mobiltelefonprodusentene i verden. Microsoft på sin side opplever en kraftig vekst i bruken av Windows CE. Selskapet har nå 28 partnere som produserer produkter som bruker selskapets operativsystem. I dag under CeBIT-messen, lanserte Microsoft en nye Internett-telefon som benytter Windows CE.

Til toppen