Microsoft utnyttet forliket til å kapre patenter

Monopolforliket utløste nye standardkontrakter for Windows-lisenser. De gir Microsoft gratis tilgang til PC-leverandørenes maskinvarepatenter.

Monopolforliket utløste nye standardkontrakter for Windows-lisenser. De gir Microsoft gratis tilgang til PC-leverandørenes maskinvarepatenter.

Et rettslig avhør av en av Microsofts visepresidenter, Richard Fade, har ført til en oppsiktsvekkende utvikling i Microsoft-saken.

Fade har det overordnede ansvaret for Microsofts forbindelser til PC-leverandørene. Han hadde følgelig ansvar for å følge opp et pålegg i monopolforliket som ble inngått i fjor.

Forliksbetingelsene krever at Microsoft utarbeider standardkontrakter for lisensiering av Windows til PC-leverandører. Hensikten var først og fremst å få slutt på Microsofts praksis med å presse opp prisen ved å forhandle med hver leverandør for seg, samtidig som ingen av dem visste hva slags vilkår konkurrentene var blitt tilbudt. Den nye standardkontrakten skulle føre til betingelser som var felles for alle de tjue største PC-leverandørene, og åpne for innsyn. Standardkontrakten som Fade redigerte, og som etter forliksbetingelsene ikke kan reforhandles av den enkelte leverandøren, inneholder et avsnitt om at PC-leverandørene ikke har anledning til å gjøre sine maskinvarepatenter gjeldende overfor Microsoft. Det innebærer at Microsoft står fritt til å hente patentert teknologi til for eksempel spillkonsollen Xbox fra alle maskinleverandører som er avhengig av Windows-lisens.


Formuleringen i kontrakten innebærer at leverandørene ikke har krav på økonomisk kompensasjon, og at de også fraskriver seg retten til å gå til sak.

Under avhøret innrømmet Fade at samtlige av verdens tjue største PC-leverandører mener at Microsoft allerede har tjent på denne formuleringen.

Patent-relaterte klausuler i kontrakter om Windows-lisensiering er ikke noe nytt. Det nye, noe Fade også innrømmet i avhøret, er at Microsoft har vært i stand til å utnytte betingelsene i monopolforliket - som egentlig skulle innebære en straff - til å tilegne seg fordeler det ellers ikke hadde vært mulig å oppnå.

I forbindelse med avhøret, har retten fått dokumenter der PC-leverandører forteller hva de synes om Microsofts nye standardkontrakt. Hewlett-Packard skriver for eksempel at den "effektivt tilegner seg HPs eiendom uten å betale for den." PC-produsenten Gateway har hittil nektet å skrive under på kontrakten.

De ni delstatene som har avvist forliket, krever at dommeren i saken, Colleen Kollar-Kotelly, lar Fades vitnemål inngå i materialet for en høring som er berammet til 6. mars.

Verken Hewlett-Packard eller Gateway har vært villige til å kommentere saken.

Microsoft avviser at patentformuleringene i kontrakten avviker fra tidligere avtaler, og framholder at disse er gjennomlest og godkjent av myndigheter i både USA og Europa.

(Kilder: Reuters, Newsbytes, Wall Street Journal)

Til toppen