BEDRIFTSTEKNOLOGI

Microsoft utsetter fristen for nye lisensbetingelser

Microsofts nye lisensbetingelser trådde i kraft 1. oktober, og kundene fikk frist til 28. februar 2002 til å si ja eller nei. Etter press har Microsoft utsatt fristen til 31. juli.

9. okt. 2001 - 08:50

I sin begrunnelse for å utsette fristen med fem måneder, viser Microsoft til tilbakemeldinger fra kunder som slo fast at det å ta stilling til de nye betingelsene var en vanskelig avgjørelse og at de trengte mer tid. Microsoft erkjenner dette, spesielt i lys av de vanskelige økonomiske forholdene.

De nye lisensbetingelsene gjelder i hovedsak store kunder av operativsystemer og Office-pakken. Tidligere kunne disse selv bestemme når de ville oppgradere, og de fikk kvantumrabatt. Under den nye planen, kalt "Software Assurance", må man betale en årlig avgift, rabattert i henhold til antall brukere. Til gjengjeld får man fortløpende tilgang til alle oppgraderinger. Den tidligere muligheten til å selv bestemme oppgraderingstakten faller i praksis fra, siden rabatteringen for store innkjøp er sterkt begrenset. Tvangen til å følge med på Microsofts løpende oppgraderinger ble ytterligere understreket av bestemmelsen om at rabattordningen i Software Assurance bare gjelder den siste versjonen av programvaren.

Samtidig med at fristen for å inngå avtale etter den nye ordningen ble forlenget til 31. juli, ga Microsoft nok en innrømmelse: Software Assurance er utvidet til også å omfatte Office 2000. Dette imøtekommer et krav som er svært utbredt. Undersøkelser tyder på at bare 30 til 40 prosent av de aktuelle kundene bruker Office 2000. Resten bruker Office 97 eller eldre versjoner.

I sine opprinnelige anslag, mente Microsoft at bare 20 prosent av kundene ville få økte utgifter som følge av Software Assurance-ordningen. Undersøkelser gjennomført av Giga Information Group blant 4500 Microsoft-kunder, tyder på at andelen er 80 prosent. Gartner Group mener at lisensutgiftene til typiske Microsoft-kunder vil øke med mellom 33 prosent og 107 prosent.

Giga-undersøkelsen avslørte også at 36 prosent av kundene var motivert for å vurdere å helt kutte ut Microsofts programvare.

Analytikerne understreker at Microsofts nye lisensieringsplan har anstrengt forholdet til store kunder og at utspillet er et av flere som vekker mishag. I fjor kom Microsoft med et utspill om at den utbredte praksisen der store organisasjoner "gjenopplader" PC-ene med både Windows og spesifikk programvare for organisasjonen før de installeres hos brukeren, måtte tolkes som et brudd på Windows-lisensen. Årsaken er at lisensen til Windows levert med PC-en formidles av PC-leverandøren, mens lisensen til Windows som organisasjonen installerer på egen hånd, kommer direkte fra Microsoft. Derfor mente Microsoft at praksisen kvalifiserte til dobbel lisensavgift. Etter en del krangel ble kunder med lisenser etter planene Enterprise og Select fritatt for dobbel avgift ved gjenopplading, mens kundene etter den tredje bedriftslisensieringen - Open som gjelder for mindre bedrifter - ble avkrevd dobbel avgift.


Under Software Assurance er dobbel avgift for Open-kunder som gjenopplader sine PC-er, fjernet. På den andre siden krever Microsoft at kunder i denne kategorien følger det samme kravet til "product activation" som privatkunder når de installerer Windows XP. "Product activation" betyr at Windows XP må aktiveres for en gitt maskin. Det betyr at selv om man fjerninstalleres Windows på nytt på nye PC-er, må det sendes en egen kode til Microsoft for hver maskin. Dette må gjentas hver gang maskinen oppgraderes med nytt utstyr.

Den nye fristen for å ta stilling til Software Assurance-ordningen kan bli et tveegget sverd for Microsoft. Langt flere kunder kan fristes til å vurdere seriøst om de vil gå over til Linux og Office-alternativet StarOffice.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.