Microsoft utvider kart-avtale med Blom

Microsofts kunder over hele verden vil nå få tilgang til Bloms kartdata.

Blom meldte 17. mars 2006 at selskapet hadde inngått en betydelig kontrakt med Microsoft om bruk av Pictometry kart-data for Europa.

Kartdataene skal brukes på Microsoft nye karttjeneste Local Live.

I dag ble det gjort kjent at Microsoft utvider avtalen med Blom til å gjelde hele verden.

Avtalen gir Microsofts kunder over hele verden adgang til å benytte Bloms database til

kommersielle formål, samtidig som Blom får tilgang til Microsofts kunder og

verdensomspennende salgsnett. Blom vil motta en avtalt andel av inntektene som skapes gjennom bruk av databasen.

Blom skal utvide leveransen av kart-data fra å gjelde Europa til nå hele verden.. For Blom har kontorer i en lang rekke land. Gjennom Local Live serverer Microsoft blant annet detaljerte veikart over hele Norge.

Bilde under viser Local Live-tjenesten og kartet den servere over Oslo. I utgangspunktet skal tjenesten konkurrere med Googles kartsøk for privatpersoner, som tilbyr hjelp for kjøring og lokalisering av personer og bedrifter.

Bruken av veikartene er gratis, men Microsoft skal selge annen type geografisk og kommersiell informasjon som altså skal leveres av Blom. Dette er trolig for eksempel data om befolkningstetthet, næringstyper og vær.

Blomgruppen skal innen april 2008 levere Pictometry data for alle byer med mer enn 50 000 innbyggere i til sammen 23 europeiske land. Totalt vil mer enn 900 byer inngå i databasen, som vil bli den første av sitt slag i Europa. Databasen vil bli tilbudt til andre offentlige og private selskap på kommersielle vilkår. Arbeidet med oppbyggingen av databasen går etter planen.

Til toppen