Microsoft utvider kontroll av Windows-lisenser

Microsoft har satt i gang et nytt pilotprogram for sjekke om brukerne benytter lisensiert utgaver av Windows.

Microsoft har satt i gang et nytt pilotprogram for sjekke om brukerne benytter lisensiert utgaver av Windows.

Til nå har de fleste brukerne av piratkopier av Windows XP kunne benytte operativsystemet på lik linje med de med lisensierte utgaver. Omtrent samtidig som Windows XP ble lansert, begynte distribusjonen av registreringskoder som gjorde det unødvendig å aktivisere operativsystemet for bruk. Normalt må Windows XP-brukerne aktivisere operativsystemet innen 30 dager etter at det tas i bruk - ellers vil det stoppe å fungere. I utgangpunktet skal det kun kunne aktiviseres én PC per registreringskode.

Registreringskodene som gjør aktivisering unødvendig, kalles "corporate"-koder og er beregnet for bedrifter som har kjøpt mange Windows XP-lisenser. En rekke av disse kodene er kommet på avveie. Selv om Microsoft gjennom Service Pack 1 begrenset bruken av en håndfull av disse, finnes det en lang rekke slike koder som fortsatt fungerer, og som distribueres, blant annet på Internett.

Nå kan de virke som om Microsoft vurderer å sette en stopper for denne virksomheten. Ifølge News.com, har selskapet lanserte et prøveprosjekt, Windows Genuine Advantage, som gjennom Windows Update-tjenesten vil spørre brukerne om å få sjekke om deres kopi av Windows XP er lisensiert.

Foreløpig er det frivillig for brukerne om de vil godta en slik kontroll. Brukere vil fortsatt kunne laste ned oppdateringene, selv om det viser seg at de bruker en ulisensiert kopi av Windows XP. Men Microsoft forventer at de fleste som har piratkopierte utgaver vil unnlate å delta i programmet.

De som likevel deltar i programmet med ulisensierte kopier vil bli oppfordret til å kontakte selskapet hvor de kjøpte PC-en eller operativsystemet. Henvendelsen skal holdes på et høflig nivå, siden en del av de Microsoft henvender seg til er brukere som benytter piratkopier i den tro at de har kjøpt en lovlig kopi, enten som en programvareoppdatering eller ferdig installert på PC-en.

    Les også:

Selv om det i første omgang er frivillig for brukerne å delta i programmet, vil Microsoft vurdere om det skal gjøres obligatorisk. Selskapet vurderer også om det skal hindre brukere av ulisensierte kopier i å laste ned oppgraderinger, samt om selskapet skal gi brukerne av lovlige kopier ekstra fordeler.

David Lazar, en leder i Microsofts Windows-klientavdeling, sier til News.com at selskapet vil la 20.000 brukere gå gjennom programmet før det avgjør om programmet skal endres eller utvides. Dette ventes å ta et sted mellom seks uker og tre måneder.

Til toppen