Microsoft utvikler alternativ til Windows

Microsoft er i ferd med å utvikle et operativsystem som har fint lite felles med Windows.

Microsoft er i ferd med å utvikle et operativsystem som har fint lite felles med Windows.

Omtrent fra den dagens Microsofts operativsystem, Windows, kom på markedet, har nesten alt selskapet har gjort, dreid som om denne plattformen. MSDOS er i praksis borte, og selskapets utvalg av produkter for alternative operativsystemer, inkludert Mac OS X, er svært begrenset.

Nå viser det seg at Microsoft er i ferd med å utvikle et alternativt operativsystem til Windows. Det skal være utviklet fra bunnen av og består blant annet av en 300.000 kodelinjer mikrokjerne. Operativsystemet skal være et svar på spørsmålet: «What would a software platform look like if it was designed from scratch with the primary goal of dependability?», som ble stilt for omtrent to år siden. Siden den gang har omtrent 35 utviklere ved forskjellige avdelinger innen Microsoft Research bidratt til prosjektet.

Microsoft har ingen konkrete planer om kommersialisering eller bruk av «Singularity», som er kodenavnet på prosjektet. Men til Microsoft Watch forteller Galen Hunt, seniorforsker ved Microsoft Research, at prosjektet genererer ideer for både arkitektgruppen i Microsofts Core Operating System Division (COSD) og for Microsofts sikkerhetsteam.

Ifølge Microsoft Watch har COSF arbeidet med å redusere avhengigheten mellom de ulike undersystemene Windows består av, mens sikkerhetsgruppen har jobbet med utfordringer knyttet til forent identitet og distribuerte systemer.

Singularity skal, i teorien, kunne fungere som et vertsoperativsystem for Microsoft BigTop. BigTop er ifølge Microsoft Watch kodenavnet for et ikke-annonsert, internt prosjekt hos Microsoft for infrastrukturen til distribuerte systemer.

- Til slutt vil hele eller deler av Singularity mest sannsynlig tas i bruk enten i operativsystemer for innbygging, i markedet for serveroperativsystemer, eller begge, sier Hunt.

Operativsystemet skrevet i «managed code». Kjøringen av slik kode blir vanligvis styrt ved å bruke Microsofts Common Language Runtime (CLR) eller en virtuell Java-maskin. I Singularity baserer gruppen seg på «Bartok», en kompilator og et kjøretidsmiljø utviklet av Microsoft Research.

Selve språkene som er blitt benyttet er C#, og Sing#, et derivat av Spec#, som i sin tur er et derivat av C#. Målet er å basere hele operativsystemet på Sing#.

- Vi har utviklet en fungerende kjerne. Nå kan vi bygge en mengde komponenter på toppen av den, avslutter Hunt.

Mer informasjon om Singularity-prosjektet finnes på denne siden.

Til toppen