Microsoft vant fram i anke mot Lessig

Ankeinstansen har vedtatt at jusprofessor Lawrence Lessig ikke får fortsette som "special master" i behandlingen av det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Microsoft.

Ankeinstansen har vedtatt at jusprofessor Lawrence Lessig ikke får fortsette som "special master" i behandlingen av det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Microsoft.

Lessig ble utnevnt av dommeren i saken, Thomas Penfield Jackson, i desember i fjor. Lessig skulle utrede, og legge fram en betenkning innen 31. mai. Microsoft protesterte heftig mot utnevnelsen, og la fram materiale som skulle tyde på at Lessig var partisk innstilt til justisdepartementets fordel. Microsoft argumenterte også med at Lessig fikk fullmakter utover det som er juridisk holdbart.

Jackson avviste Microsofts protest som "injurierende". Microsoft slo tilbake ved å anke utnevnelsen til en spesiell domstol, og fikk medhold mandag kveld. Ankeinstansen har ikke begrunnet sin avgjørelse, som innebærer at Lessig må avstå fra sitt utredningsarbeid fram til 21. april. Da skal ankeinstansen behandle både Lessigs status og Microsofts tidligere anke mot Jacksons midlertidige ordre om å skille Windows 95 og Internet Explorer, i samme høring.

Observatører karakteriserer vedtaket som "uventet". Microsoft har fått avbrutt Lessigs utredning, og dommer Jackson kan ikke utnevne en ny i hans sted. En ankeinstans skal holde høringer der dommer Jacksons to sentrale avgjørelser skal overprøves: både utnevnelsen av Lessig, og det midlertidige påbudet om å skille Windows og nettleseren.

I striden mellom Microsoft og justisdepartementet har begge parter skåret ett poeng. Departementet skåret sitt når Microsoft inngikk et forlik som innebærer inntil videre at PC-produsenter må få lov til å forhåndsinstallere en ny utgave av Windows 95 uten Internet Explorer. Microsofts utlikning er kanskje viktigere på sikt, siden den svekker dommeren både direkte og indirekte. Direkte fordi Microsoft har fått medhold i en protest som dommeren avviste så kontant. Indirekte fordi utredningsarbeidet opphører i nesten tre måneder, og fordi selve utnevnelsen av en "special master" kan kullkastes.

Microsoft har varslet at Windows 98 skal gjøres markedsklar innen utgangen av annet kvartal. Selskapet er følgelig avhengig av at ankeinstansen 21. april påfører dommer Jackson et nytt nederlag, og opphever påbudet om å skille Windows og Internet Explorer. Denne avgjørelsen vil både virke inn på striden, og samtidig være et viktig varsel om hvem som vil gå av med seieren.

Til toppen