Microsoft vant ny runde i format-krigen

En pioner i kampen for åpne formater har anerkjent Microsofts Open XML på linje med ODF.

Microsoft vant ny runde i format-krigen

En pioner i kampen for åpne formater har anerkjent Microsofts Open XML på linje med ODF.

De øverste IT-ansvarlige i den amerikanske delstaten Massachusetts har publisert en oppdatering til sin oversikt over standarder som anerkjennes som åpne. På listen står Open XML, Microsoft-formatet som ble erkjent av Ecma International i fjor høst, og som følgelig formelt kvalifiserer til betegnelsen «åpen standard».

Open XML, også kjent som Office Open XML eller OOXML, kan også pynte seg med betegnelsen Ecma-376.

Formelt sett trer ikke Massachusetts’ reviderte standardliste i kraft før høringsrunden avsluttes 20. juli. Det er imidlertid ingen som venter at de IT-ansvarlige vil revidere sin oppfatning.

At Massachusetts er villig til å bruke Open XML, er oppsiktsvekkende. Delstaten var den som holdt ut lengst i kampen mot forliket i monopolsaken mot Microsoft. I september 2005 var den først ute med å forby bruken av lukkede formater – blant annet de binære formatene i Microsoft Office – i forvaltningen.

IT-avdelingen utarbeidet imidlertid en leverandøruavhengig definisjon av «åpent format». Slik de ser det er et åpent format et format som bygger på en underliggende åpen standard, som utvikles av et åpent fellesskap, som bekreftes og vedlikeholdes av et standardiseringsorgan, som er fullt ut dokumentert, og som er fritt tilgjengelig for alle.

Det var nettopp denne definisjonen som Microsoft søkte å oppfylle da de gikk til Ecma for å få godkjent Open XML der. Når det er skjedd, er det vanskelig, for ikke å si umulig, å argumentere for at Open XML må godkjennes på linje med ODF (formatet til blant annet OpenOffice.org og IBMs Workspace) og PDF. IT-avdelingen i Massachusetts erkjente for øvrig dette offentlig allerede i november 2005, altså et år før Open XML ble en Ecma-standard.

Tross sin kritiske innstilling til Microsoft, har Microsoft rundt 50.000 PC-er som kjører Microsofts kontorpakke Office 2003. Der ODF er innført, bruker man et tillegg til Office som gjør ODF til standardformat. Nå får de ulike forvaltningsorganene selv velge om de vil standardisere på ODF eller Open XML. Under alle omstendigheter vil deres Office-pakker utstyres med tillegg slik at de kan lese begge formatene.

Microsoft har uttalt seg positivt om den nye listen over godkjente standarder. Uttalelser fra IBM tyder på at ODF-tilhengerne vil gå over til å argumentere for at ODF er et bedre valg enn Open XML, framfor å prøve å hindre at den nye listen over godkjente standarder blir stående, med Open XML.

Et viktig argumentent i formatdiskusjonen i Massachusetts, er at Open XML er mer fleksibel med tanke på brukere med synshemning eller annen form for handicap. ODF-tilhengerne arbeider med å forbedre mulighetene for bedre å tilrettelegge sitt format. Det ser ikke ut til at de er kommet i mål med dette ennå.

    Les også:

Til toppen