Microsoft varsler kvantesprang i gruppevare til sommeren

Til sommeren loves Microsofts gruppevaretjener Exchange 2000. Funksjonaliteten følger det Lotus kunngjorde for noen uker siden - og driftskostnadene per bruker skal være langt lavere.

Til sommeren loves Microsofts gruppevaretjener Exchange 2000. Funksjonaliteten følger det Lotus kunngjorde for noen uker siden - og driftskostnadene per bruker skal være langt lavere.

Den såkalte "Release Candidate 1" (RC1) av Exchange 2000 - både grunnstammen "Enterprise Server" og tillegget "Conferencing Server" - er nå tilgjengelig og skal spres i forholdsvis stort omfang. Produktsjef Tuomas Nuosiainen forteller at funksjonaliteten nå er frosset. Det kan komme en RC2 i april, som i så fall ikke vil spres særlig bredt. Målet er å ha den endelige versjonen klar innen utgangen av juni.

Funksjonaliteten synes svært omfattende, og er grundig dokumentert på Microsofts eget nettsted. Exchange dekker alt fra elektronisk post til videokonferanser og er tilrettelagt for folk på farten gjennom egenskaper som "synkronisering" (det Lotus kaller "replikering") av e-post og kalender, og tilgang til private og bedriftsinterne ressurser gjennom Internett. En svært interessant egenskap er "Web Store" (det vil si "web-lageret") som fungerer som en slags web-tilgjengelig disk med alt som trengs av dokumenter og annen informasjon.

Integrasjonen med Office omfatter aktiv bruk av egenskapene til Office-dokumentene - de du fyller ut med forfatter, stikkord, tittel og så videre - samt direkte lagring til Web Store. Dokumenter lagret der gjøres også umiddelbart tilgjengelige i html-format.

På den tekniske siden tilbyr Exchange 2000 større pålitelighet og tilgjengelighet fordi det kan kjøres på NT-klynger. Administrasjonen går gjennom ActiveDirectory. Det krever Windows 2000, men skal bidra til å redusere driftsutgiftene. Skalerbarheten er blitt langt bedre, og Nuosiainen påstår at Exchange 2000 vil kunne brukes av Internett-tilbydere. En Exchange-server kan fordeles på flere databaser for å gi bedre ytelse og raskere gjenoppretting i tilfelle feil.

Conferencing Server tar vare på alt fra meldinger i sanntid til videokonferanser. For sanntidsmeldinger kan du, i likhet med den tilsvarende tjenesten fra Lotus, selv bestemme hvem du vil være tilgjengelig for. Flere deltakere kan arbeide samtidig mot et og samme dokument, for eksempel et regneark med et budsjett.

Dokumentasjonen på de lavere brukerkostnadene enn Lotus Notes er ikke særlig imponerende. Produktsjef Nuosiainen viser i sin standardiserte presentasjon til en undersøkelse gjennomført av Creative Networks i oktober 1998. Forklaringen som Creative Networks selv viser til, er at Exchange brukes til enklere oppgaver enn Notes. Følgelig er drift, utvikling, opplæring og support gjennomsnittlig dyrere for Notes enn for Exchange.

Med de avanserte egenskapene Exchange 2000 har, vil fristelsen til å lage like avanserte løsninger som dem man finner i Notes-verden, være sterkere. Da er det et åpent spørsmål hvorvidt driftsutgiftene faller til fordel for Microsoft. Lotus har som kjent et vel av erfarne utviklingsselskaper rundt seg, blant annet flere med egne Notes/Domino-verktøy.
Se også:
Microsoft Exchange 2000: bakgrunnsmateriale

Sammenlikn Exchange med Notes/Domino:
Lotus Norge kaprer nesten halve gruppevaremarkedet
Rolle og gjøremål skal avgjøre valg av Notes-klient
IT Factory tilbyr komponenter til Domino-utviklere
Lotus angriper Microsoft innen meldingstjenester

Til toppen