Microsoft varsler ny klient for personkontakt

Personkontaktklienten «Istanbul» forener lynmeldinger med telefoni og varsling om tilstedeværelse.

Microsofts ansvarlige for sanntids samarbeid («Real-Time Collaboration (RTC) Business Group»), Anoop Gupta, har holdt et foredrag på Fall 2004 VON Conference & Expo, et arrangement for telefonitjenester over IP-nettverk. Foredraget var vesentlig viet den nye personkontaktklienten «Istanbul» som skal være felles klient for neste utgave av Live Communications Server og Live Metting, to serverprodukter som ventes fornyet de nærmeste månedene. Istanbul skal sendes ut på markedet i løpet av første halvår 2005.

    Les også:

Poenget med Istanbul er å tilby én klient som integrerer alt som har med brukerens kontakt med andre folk å gjøre. Istanbul skal kunne brukes til alt fra sending og mottakt av lynmeldinger, til initiering og deltakelse i tale- og videokonferanser. Den skal også kunne holde aktuelle kontaktpersoner a jour med hva slags form for tilstedeværelse man har i øyeblikket, og hvordan man best kan kontaktes. (Man kan for eksempel tenkes å kunne utveksle lynmeldinger mens man sitter i et møte, mens en telefonsamtale er helt utelukket.)

Istanbul skal kunne opprette en direkte kontakt med en fasttelefon, og brukes til å håndtere tjenester som viderekopling og telefonsvarer, samt utvide telefon- og videokonferanser med deling av applikasjoner og dokumenter. På sikt lover Microsoft at Istanbul skal tilby ett grensesnitt for alt som har med personlig kontakt å gjøre.

Microsoft vil initiere et offentlig betaprogram for Istanbul og Live Communication Server 2005, og ber eventuelt interessert melde seg.