Microsoft varsler store kostnadskutt

I en lang e-post til de ansatte, varsler Steve Ballmer kostnadskutt på en milliard dollar.

I en lang e-post til de ansatte, varsler Steve Ballmer kostnadskutt på en milliard dollar.

1. juli var første dag i Microsofts nye regnskapsår. Tirsdag fulgte toppsjef Steve Ballmer et av selskapets solide tradisjoner, med en lang «nyttårshilsen» (4900 ord) fordelt som e-post til alle 57.000 ansatte. Hovedbudskapet var kostnadskutt, bedre salgsarbeid og større hensyn til aksjonærene.

Microsoft skal kutte kostnadene med en milliard dollar i regnskapsåret 2004 til 2005. Ballmer begrunner dette med at kostnadene har vokst raskere enn omsetningen i hvert av de siste tre årene. Selskapets regnskaper viser at kostnadene økte fra 16,46 milliarder dollar i året fram til 30. juni 2002, til 18,97 dollar i året fram til 30. juni 2003.

Ballmer forsikrer at ingen skal permitteres, og at rekrutteringen skal følge samme takt som i foregående år. Kostnadene per ansatt vil følgelig vokse med 6 prosent. De ansatte oppfordres til større ansvarlighet i forhold til jobben, bedre prioritering av arbeidet, og til å sette opp fem til sju målbare mål for året. (Ball

Sjefens notat peker på at Microsofts omsetning har vokst med gjennomsnittlig 13 prosent årlig siden 1999, mens veksten var 34 prosent årlig i perioden 1995 til 1999. Da vokste også resultatet med 52 prosent årlig, mens det har stått stille siden 1999. Det har ført til at Microsofts aksjekurs er omtrent den samme i dag som i 1998, selv om driftsresultatet er doblet. En konkurrent som IBM har greid seg mye bedre.

Notatet gjenspeiler Microsofts problemer i forhold til både ansatte og aksjonærer. Oppfordringen til større ansvarlighet kan tolkes som en reaksjon på skoft. Ballmer konkretiserer dette ytterligere i en setning der han spår at selskapets utgifter til helseomsorg vil ha økt med 54 prosent per ansatte i fireårsperioden fram til juli 2005. Med andre ord: sjukefraværet øker, og Ballmer håper at han om et års tid vil kunne vise til at prognosen ikke holdt stikk.

Poenget er at sjukefraværsordningen nylig ble reorganisert for å gjøre den billigere for selskapet, samtidig som rabatten de ansatte fikk når de kjøpte aksjer, også ble redusert. Det har ført til klager fra de ansatte, som ikke forstår hvorfor de skal bli skadelidende når Microsoft sitter på 56 milliarder dollar i kontanter.

Til dette svarer Ballmer i sitt notat at de 56 milliarder dollarene er aksjonærenes kapital. «Vi må enten investere det, eller gi det tilbake til dem.»

For noen dager siden ble den juridiske prosessen etter monopolforliket med USAs justisdepartement endelig sluttført, da en domstol avviste delstaten Massachusetts' siste mulighet til motstand. Ballmer varslet da at det ville bli tatt tiltak for å gjøre pengebingen mer produktiv. Hva han akter å gjøre, kommer ikke fram av notatet til de ansatte. Det antas at en god del av kapitalen vil brukes til å kjøpe tilbake egne aksjer, og at aksjonærene vil få utbetalt større utbytte.

Ellers i notatet uttrykte Ballmer tillit til fortsatt vekst i PC-markedet og vedvarende gode dager for Microsoft. Han skriver at Longhorn, neste utgave av Windows på både klient- og serversiden, er nøkkelen til selskapets framtid. Omtrent samtidig med Longhorn ventes en ny utgave av kontorpakken Office, spesielt tilpasset det nye operativsystemet.

Linux og kundenes tilfredshet med eldre utgaver av Windows og Office oppfattes som vesentlige trusler. Ballmer maner de ansatte til å sette seg inn i faktagrunnlaget fra uavhengige undersøkelser – han viser spesielt til Forrester Research, Yankee Group, IDC, Giga og Bearing Point – som slår fast Windows' fordeler overfor Linux hva angår «samlede eierkostnader, funksjonalitet, produktivitet, support og sikkerhet». Han oppfordrer også til at tilsvarende faktagrunnlag samles for Microsofts framstøt mot alle markeder.

Oppfatningen om at Linux ofte er like bra som Windows og dessuten rimeligere, er ikke den eneste som skal dunkes.

– Vi må også arbeide for å endre et antall oppfatninger hos kunden, blant annet at eldre utgaver av Office og Windows er gode nok, og at Microsoft ikke har tilstrekkelig fokus på sikkerhet, skriver Ballmer i notatet.

Et virkemiddel for å få gjennomslag for dette i markedet, er å tilby flere versjoner av produkter som Windows og Office, bedre tilpasset behovene i avgrensede målgrupper.

Ballmer frykter at Microsoft skal utvikle ineffektivitet i selve organisasjonen. Han klager over at det er blitt for vanlig med interne omorganiseringer, og at denne formen for «surr» («churn») har negativ innvirkning på produktivitet, ansvarsforhold og utført arbeid. På den andre siden krever han at endringene må utføres bedre der de er nødvendige.

Av interne endringer går Ballmer inn for nye og mer effektive salgsmetoder, samt bedre metoder for å forutsi omsetningen.

    Les også:

Til toppen