Microsoft velger autentisering fra RSA

En avtale mellom Microsoft og RSA vil la passordkalkulatoren SecurID integreres i Windows.

En avtale mellom Microsoft og RSA vil la passordkalkulatoren SecurID integreres i Windows.

Microsoft har undertegnet en avtale med IT-sikkerhetsleverandøren RSA Security. Hensikten med avtalen er å åpne for en integrering av Windows med RSAs passordkalkulator SecurID. Denne integreringen vil gjøre det mulig for bedrifter å legge opp til systemer der brukere ikke behøver å logge seg på i to trinn – først på PC-en med brukernavn og passord, og deretter på nettet med passordkalkulatoren – men i stedet bruke passordkalkulatoren én gang for begge pålogginger. Du slår på PC-en, trykker Ctrl-Alt-Del, og bruker passordet som i det øyeblikket genereres av kalkulatoren.

Passordkalkulatoren krever at brukeren taster inn en firesifret PIN-kode på kalkulatoren. Denne beregner et sekssifret tall som er brukerens passord. Dette genererte passordet er bare gyldig i ett minutt. En passordkalkulator koster en bedrift rundt 150 kroner per bruker per år.

Integreringen i Windows innebærer at passordkalkulatoren også skal brukes når PC-en ikke er koplet til et nettverk. Det ordnes ved at PC-en laster lister over framtidige passordtall fra serveren når den har kontakt. En bærbar PC som er beskyttet på denne måten, vil ikke kunne brukes uten tilgang både til den rette passordkalkulatoren, og til den tilhørende PIN-koden.

Ordningen vil være markedsklar i løpet av september. Det kreves Windows 2000, XP og Windows Server 2003.

Til toppen