Microsoft velger side i DVD-striden

Microsofts valg av side i striden mellom DVD+RW og DVD-RW kan ha stor betydning, siden selskapet er så dominerende på programvaresiden.

DVD+RW Alliance annonserte mandag at Microsoft er er blitt tatt opp som medlem av organisasjonen og vil være blant de ni selskapene som styrer retningslinjene for alliansen. De andre medlemmene av den administrative styringskomitéen er Dell, HP, Mitsubishi Chemical/Verbatim, Philips, Ricoh, Sony, Thomson og Yamaha.

Alliansen står bak den DVD+R og DVD+RW-formatene. Bak de andre dominerende formatet, DVD-R, DVD-RW og DVD-RAM, står DVD Forum, med medlemmer som Apple, Hitachi, NEC, Pioneer, Samsung og Sharp.

Det er likevel verdt å legge merke til at mange selskaper er medlemmer i begge organisasjonene. Dette gjelder nå også Microsoft, men selskapet vil heretter ha en mer aktiv rolle i DVD+RW Alliance.

At Microsoft foretrekker DVD+RW er for mange ingen overraskelse. Selskapet har for lengst antydet at neste utgave av Windows vil ha innebygd støtte for dette DVD-formatet.

Foreløpig er nok likevel brennere og plater av typen DVD-R/RW som selger best. Arve Isaksen, daglig leder for distributøren Optical Storage, mener at dette nok først og fremst skyldes at DVD-R/RW-brennerne har vært lenger på markedet. Generelt virker det også som om DVD-R/RW-media er billigere å kjøpe enn den alternative standarden.

Men Isaksen understreker at DVD+R/RW-standarden nå har fått opp dampen. Selv om Isaksen mener at forbrukerne ikke vil lide uansett hvilken standard som eventuelt vinner dette kappløpet, har han personlig mest tiltro til DVD+RW Alliance. Årsaken er at Philips og Sony sitter i styringsgruppen - de samme selskapene som står bak standarden for vanlige CD-plater.

- Sony og Philips er nok bedre til å lage standarder, sier Isaksen, som mener at CD-teknologien som først ble definert gjennom Redbook-standarden i 1982 har holdt seg utrolig godt til lagringsmedium å være.

- Riktignok er standarden blitt utvidet noe gjennom Orange book-samarbeidet med Microsoft i 1984 (Red. adm. skrivbare CD-er), samt mindre utvidelser i lagringskapasiteten, men i praksis har CD-en eksistert så godt som uendret på markedet i mer enn 20 år. Hvilket annet dataprodukt kan man si det samme om?

Isaksen mener at markedet nok har hatt godt av denne stabiliteten, men han forventer ikke at det samme vil skje med DVD-standarden.

- Uansett hvilken av standardene som eventuelt går av med seieren, er det bare en midlertidig seier fordi nye DVD-standarder allerede er på vei, sier Isaksen.

Han tenker da spesielt på plater basert på Blu-ray-teknologien og enda mer avanserte teknologier med blant annet lagring basert på fargekoding. Disse vil ha en lagringskapasitet som langt overgår de 4,7 GB som dagens plater har kapasitet til.

Til toppen