Microsoft: - Vi bør ikke kritisere Linux og åpen kildekode

Nok en gang har et internt Microsoft-dokument om Linux og åpen kildekode lekket ut. Microsoft innrømmer denne gangen at åpen kildekode-basert programvare ikke koster mer å bruke enn selskapets egen.

Det første "Halloween-dokumentet" Microsoft vurderer OSS dukket opp på denne tiden i 1998. Akkurat som denne gang, ble det offentliggjort av Eric S. Raymond, president i Open Source Initiative.

Dokumentet som er blitt publisert nå, tar for seg en spørreundersøkelse i regi av Microsoft Corporation gjort over telefon blant mennesker i IT-relaterte og/eller salgsrelaterte stillinger i USA, Brasil, Tyskland, Frankrike, Sverige og Japan. Antallet mennesker som er blitt spurt er, ifølge rapporten, svært lavt, unntatt i USA. Innsamlingen ble gjort tidlig på høsten 2001.

Undersøkelsen skal ha blitt presentert under en intern strategimønstring om Linux som Microsoft arrangerte i selskapets lokaler i Berlin i september i år.

Ifølge Wall Street Journal har Microsoft bekreftet at dokumentet er autentisk.

Store deler av undersøkelsen omhandler intervjuobjektenes forhold til åpen kildekode-basert programvare (OSS - open source software), men undersøkelsen tar også for seg de samme menneskenes kjennskap og forhold til Microsofts "Shared Source"-initiativ.

Undersøkelsen viser at 81 prosent av de spurte hadde en viss kjennskap til hva OSS er, og 77 prosent hadde noe kjennskap til Linux. Blant de med kjennskap til OSS hadde 78 prosent et positivt inntrykk av OSS, mens 86 prosent av de med kjennskap til Linux hadde et fordelaktig syn på operativsystemet.

I rapporten heter det at de to viktigste grunnene intervjuobjektene uttrykte for å støtte OSS, var lave totale kostnader ved å eie og drifte datautstyr (total cost of ownership - TCO), og det å få et alternativ til Microsoft. En utdypning av dette forteller at billigere anskaffelse og gratis kopier av programvaren, det ikke å måtte betale royalty til amerikanske selskaper, samt muligheten for at det å selv kunne utvikle vil kunne gjøre den lokale teknologiindustrien mer konkurransedyktig overfor USA, var viktig for intervjuobjektene.

Samtidig understrekes det at diskusjoner om fare for patentovertredelser i forbindelse med Linux, manglende troverdighet i utviklingsprosessen av OSS, og tilsvarende kun har marginal effekt. På den annen side har "positive" meldinger om OSS, Linux og GPL (General Public License) stor effekt i alle landene og i alle yrkesgruppene undersøkelsen dekker.

Rapporten anbefaler derfor Microsoft om å unngå å kritisere OSS og Linux direkte, men heller fortsette å utvikle og fokusere på argumentet om lavere TCO ved bruk av selskapets programvare. I tillegg bør det fokuseres mer på å komme med oppmuntrende meldinger om Shared Source.

Senere i rapporten heter det derimot at OSS og proprietær programvare har tilsvarende TCO, og at 49 prosent av intervjuobjektene som fikk denne beskjeden av intervjueren ble mer positivt innstilt til OSS.

Når det gjelder Microsofts eget Shared Source-initiativ, viser undersøkelsen at dette er langt mindre kjent enn OSS. Samtidig viser undersøkelsen at blant de som kjente til initiativet, var kun to prosent svært positive til det. Totalt sett var likevel flere positive enn negative.

Du finner hele Halloween 7-dokumentet her, utstyrt med kommentarer fra Eric S. Raymond. På den samme siden finner du lenker til de tidligere Halloween-dokumentene.

Til toppen