Microsoft: Vi har skjønt at Linux er kommersielt

Plattformsjef Ash Pal i Microsoft forklarer bakgrunnen for selskapets nye holdning til Linux.

Plattformsjef Ash Pal i Microsoft forklarer bakgrunnen for selskapets nye holdning til Linux.

Ash Pal er ansvarlig for Microsofts plattformstrategi i Europa, Midtøsten og Afrika. Temaet for hans besøk i Norge i slutten av mai er å forklare selskapets forhold til Linux og åpen kildekode.

– For tre år siden skjønte ikke Microsoft hva Linux og åpen kildekode egentlig var. Vi tok den instinktive reaksjonen med flukt eller kamp. Siden har vi utviklet en roligere og mer balansert tilnærming, og vi har brukt mye tid og krefter på å snakke med Linux-fellesskapet.

Prosessen har ifølge Pal ført Microsoft fram til to grunnleggende erkjennelser.

– Vi har skjønt at også Linux er kommersielt. Vi har videre innsett at mange av de gjengse oppfatningene rundt Linux og åpen kildekode ikke er korrekte. Da sikter jeg til oppfatningene om at Linux og åpen kildekode skulle være sikrere, rimeligere og mer innovativ. Flere brukere har for eksempel oppdaget at for dem er Windows signifikant rimeligere å bruke enn Linux, eller at Microsoft-plattformen er mer hensiktsmessig enn åpen kildekode.

Pal vil ikke polemisere, men videreføre og utvide samtalen med Linux- og åpen kildekodefellesskapet. Samtalen skal føres på grunnlag av fakta og forretningsmessig hensiktsmessighet, ikke på grunnlag av følelser, mener han. Kunder må sikres valgfrihet med utgangspunkt i hva som er den beste løsningen i en gitt situasjon, og de bør unngå å ta avgjørelser som kan gi negative bindinger i framtiden.

– Vi bruker mye tid på kontakt med Linux-folk, og vi er opptatt av å bygge broer. Blant broene er et nytt nettsted, Port 25, der vi henvender oss til IT-profesjonelle som er skeptiske overfor Microsoft og som ønsker å forstå hva vi holder på med.

Microsoft henter også selv direkte erfaring med Linux.

– Vi har for eksempel 300 servere i en egen Microsoft Linux-lab.

Viktige emner for samtalen med åpen kildekodefolket er opphavsrett og interoperabilitet.

– Her har tilnærmingen vår skiftet i forhold til den som gjaldt for tre-fire år siden. Før var vi primært opptatt av å verne om våre forretningshemmeligheter, og vi unngikk å fortelle om våre løsninger. I desember 2003 tok vi et oppgjør med denne innstillingen, og utviklet en større åpenhet. Det uttrykker seg blant annet gjennom programmer for å dele innsyn i kildekode, og vi har vært mye mindre restriktive i å lisensiere ut vår teknologi til andre.

Et eksempel Pal nevner, er Nokias lisens på ActiveSync, «konkurrerende teknologi som bruker løsninger fra oss». Et program som ennå ikke er kommet til Norge, er «IP Ventures» (her betyr IP «intellectual property», altså opphavsrett).

– IP Ventures går ut på å gjøre opphavsrettsvernet teknologi tilgjengelig for gründere, spesielt unge mennesker, slik at de kan komme i gang med egne forretningsideer.

Pal konstaterer at tonen i debatten rundt proprietær teknologi kontra åpen kildekode har roet seg betraktelig de siste to årene, selv om det etter hans mening fortsatt er individer og organisasjoner som er ideologisk og ikke forretningsmessig motivert.

– Vi mener åndsverk har verdi, og det er derfor vi ikke støtter GPL [GNU Public License]. GPL tvinger dem som har laget noe til å gi fra seg alle rettigheter. Det er en lisens som ikke anerkjenner at noen har anstrengt seg for å lage et stykke programvare.

Denne holdningen har Microsoft til en viss grad fått gjennomslag for. Svært mange åpen kildekodeutviklere foretrekker andre lisenser med større vern om opphavsretten. Noen av dem, for eksempel SugarCRM, har sågar valgt en lisenstype som Microsoft har formulert.

I debatten har åpen kildekodeentusiastene ofte framhevet sin utviklingsmodell som fundamentalt forskjellig og bedre enn den til Microsoft. Pal er uenig.

– Ser man på det praktiske, er ikke utviklingsmodellene så forskjellige. Begge trekker svært mange folk inn i prosessen med å luke ut feil. Når det gjelder utviklingen av kjerneteknologi viser det seg at 110 utviklere bidrar med 80 prosent av endringene til Linux-kjernen. Flertallet av disse er ansatt i kommersielle selskaper.

Pal viser til Linux-kjernesjef Andrew Mortons uttrykte frykt for at Linux-kjernen er i ferd med å bli stadig mer lusete (se artikkelen Stadig flere feil i Linux-kjernen).

– Det er en erkjennelse av at man må tenke på programvareutvikling som en prosess. Vi vil argumentere for at våre prosesser er mer robuste, fordi vi har strikte kontroller på testing og dokumentasjon. Det er viktig, fordi slikt har en tendens til å skli ut. Folk liker å være kreative, og dokumentasjon og testing er kjedelig. Hos oss er det formelle prosesser på dette.

    Les også:

Til toppen