Microsoft: Viktig innrømmelse overfor Novell

Microsoft har etterkommet et krav fra retten ved å sende ut enda et brev til spesifikke kunder der feilaktige påstander om Novell NetWare trekkes tilbake.

I august sendte Microsoft 3000 frokostblandingaktige esker merket "Microsoft Server Crunch" til brukere av Novell NetWare. Eskene inneholde påstander om at Novell skulle være i ferd med å legge sin nettsystemplattform på is. Novell anla sak.

Før søksmålet ble forkynt, hadde Microsoft allerede gitt etter for Novells klager ved å avslutte videre utsendelser av "frokostblandingen" og sende et dementi til de som allerede hadde mottatt den.

Etter en forespørsel fra retten, sendte Microsoft i går ut nok et brev der det presiseres at Novell ikke legger NetWare på is, men i stedet er i ferd med å utvide sin satsing på systemvare.

Microsoft avviser likevel å ha kommet med villedende påstander i markedskampanjen mot NetWare, og sier at kampanjen bygger på påstander hentet fra Novells egen markedsføring.

Novell avviser dette som absurd, og opprettholder søksmålet.

Til toppen