Microsoft vil bruke frontruta som dataskjerm

Vil gi sjåførene interaktivt grensesnitt mens de kjører, og hevder det vil gi bedre sikkerhet.

Microsoft vil bruke frontruta som dataskjerm

Vil gi sjåførene interaktivt grensesnitt mens de kjører, og hevder det vil gi bedre sikkerhet.

Under overskriften Adaptive heads-up user interface for automobiles leverte Microsoft i forrige uke en ganske fyldig patentsøknad for en ny type interaktivt brukergrensesnitt for biler, der frontruten fungerer som dataskjerm.

Uttrykket «heads up» er generisk: En «heads up display», forkortet HUD, innebærer at man ser det man skal uten å måtte vri på hodet. I forbindelse med bil innebærer dette at man ser det man trenger å se uten å måtte flytte blikket ned mot et instrumentpanel. En «heads up user interface» for biler innebærer at man skal kunne både lese og betjene grensesnittet uten å flytte blikket fra veien.

Microsoft argumenterer i patentsøknaden for at interaksjon med mye utstyr i moderne biler utgjør en sikkerhetsrisiko fordi betjening og avlesing krever at man flytter blikket fra veien og blir mindre oppmerksom på trafikkbildet.

Søknaden viser til at et antall biler kan leveres i dag med muligheten for å vise hastighet og navigasjon i frontruten, i det Microsoft kaller «statisk HUD». Her er mengden informasjonen begrenset i forhold til det Microsoft tenker seg, dessuten inngår det ikke i et interaktivt brukergrensesnitt for et stort antall funksjoner i bilen.

Skjermbildet som vises i frontruten skal, slik Microsoft tenker seg det, kunne endres av brukeren, blant annet gjennom en mikrofon, men også av sensorer i bilen, mottakere for trafikkinformasjon, mobilt utstyr og så videre. Relevant informasjon skal kunne vises uten å ødelegge for sjåførens mulighet til å følge med i trafikkbildet.

Dette blokkdiagrammet viser hvordan Microsoft tenker seg et fullstendig IT-informasjonssystem i en bil, inklusiv underholdning, men eksklusiv IT-komponenter i forhold til motor og drivverk:

Skissen nedenfor viser hvordan Microsoft tenker seg at informasjon organiseres i frontruten. Skissen forutsetter at bilen står på en parkeringsplass, med et hus rett fram og et tre til venstre i synsfeltet. Merk sladrespeilet.

De avmerkede feltene i henholdsvis venstre og nedre kant er informasjonsfelter avsatt til hvert sitt formål. De presenterer hver sin type informasjon, og kan utvides etter behov.

Det øverste feltet til venstre, merket 304, viser navigasjonssystemet. I denne formen viser det bare retningen på neste sving. I en utvidet form kan det vise både trafikkinformasjon og kart:

Det som utløser denne utvidelsen kan være en trafikkmelding eller en kommando fra brukeren.

De andre elementene som vises i den første skissen er «informasjon» som klokkeslett og utvendig temperatur (306), meldinger for å vise hvem som ringer, hvem man har avtale med, hvem man kan ringe til (308, mobiltelefonen kontrolleres selvfølgelig av systemet), fartsmåler (310), bilstatus (312), underholdningssystem (314) og klimaanlegg (316).

Utsnittet nedenfor viser hvordan meldingsfeltet kan utvides for å vise nye e-postmeldinger, tapte samtaler, detaljer fra kontaktlisten og så videre.

Her ser man også hvordan statusfeltet (til høyre for speedometeret) viser at det er 78 prosent igjen på bensintanken, giret er i fri, drivstofforbruket i det siste har vært på 30 miles per gallon, og tripptelleren står på 13. Helt til høyre ser man at det aktuelle sporet i lydanlegget er «I Feel Good».

Patentsøknaden er åpen for flere konkrete måter å betjene de forskjellige funksjonene som ligger i det interaktive frontrutegrensesnittet, inklusiv tale.

Dette er en søknad om å patentere ideer Microsoft er i ferd med å realisere. Det kan ta tid før ideene har funnet en kommersielt levelig form. På den andre siden har Microsoft allerede utviklet en «Windows Automotive Platform» som kombinerer funksjoner som navigasjon, kommunikasjon, informasjon og underholdning.

I løpet av høsten vil det slippes en løsning basert på denne plattformen, kalt «Ford Sync». Den omfatter ikke en interaktiv frontrute, men tilbyr muligheten for talestyrt innskriving av SMS.

Til toppen