Microsoft vil dele mer kildekode

Microsoft signaliserer at de snart vil dele kildekode med langt flere enn i dag, til og med Linux-folk.

Microsoft har flere ordninger for å dele kildekode med blant andre partnere, utviklere, utdanningsinstitusjoner og statlige myndigheter.

Programmet Windows Interface Source Environment (WISE) har vært brukt siden tidlig på 1990-tallet for å gi nære partnere innsyn i kildekoden til Windows. De bredere anlagte ordningene Shared Source Initiative og Government Security Program har vært aktive et par års tid. De gir blant annet den kinesiske regjeringen en anledning til å konstatere at det ikke er bakdører i Windows, og professorene på Blindern muligheten til å vise studentene hvordan Microsoft-utviklerne håndterer objekter.

Alle programmene er underkastet strenge bestemmelser som skal motvirke uønsket spredning. Det eneste kjente tilfellet der Windows-kode har lekket til uvedkommende, gjaldt kode datert fra juli 2000 til august 2001, som ble lagt ut på Internett etter en svikt hos Mainsoft.

    Les også:

Etter voldsomme utfall mot åpen kildekodebevegelsen i 2000 og 2001, har Microsoft i stigende grad erkjent Linux og den tilhørende bevegelsen som en både legitim og farlig konkurrent.

I et intervju med CBR Online, sier en av drivkreftene i Microsofts Shared Source Initiative, Stephen R. Walli, at han forbereder nye framstøt for å dele stadig mer av Microsofts kildekode. Motivet han oppgir, er at programvaresalg etter hvert dreier seg om langt mer enn «lisenser og bokser», og at det gir et nærere forhold til kunden når man deler kildekode.

Koden som skal omfattes av det utvidede programmet, vil sannsynligvis dreie seg om infrastruktur, ikke om kjernefunksjonene i Windows.

Utspillet kan trolig i det minste delvis føres tilbake til press fra kundene. I midten av januar ble en oppgradert versjon av Windows Services for Unix gjort gratis. Det var ikke ren veldedighet. Flere komponenter regjeres av åpen kildekodelisensen GPL, og det er også dratt veksler på kode fra OpenBSD.

Walli selv er spesielt kjent for arbeidet med det Microsoft kaller Rotor, en gratis utgave av alt som hører inn under Common Language Infrastructure i .Net – altså ordningen som gir felles kjøring av kode hentet fra flere programmeringsspråk – beregnet på både Windows og åpen kildekodesystemet FreeBSD. Rotor distribueres siden mars 2002. Walli kom til Microsoft i forbindelse med oppkjøpet av Softway i 1999. Softway, der Walli var en av gründerne, laget Interix, et miljø for å kjøre Unix-applikasjoner under Windows NT. Interix var forløperen til Windows Services for Unix. Som uavhengig konsulent før det hadde han oppdrag for X/Open og SunSoft, og han har også bidratt til internasjonale Unix-relaterte standarder, blant annet Posix.

Les mer om:
;