Microsoft vil fase ut sin ID-tjeneste

Microsoft vil slutte å tilby sin ID-tjeneste Passport til tredje part, heter det på informert hold.

Microsoft vil slutte å tilby sin ID-tjeneste Passport til tredje part, heter det på informert hold.

29. desember kunngjorde den uavhengige auksjonstjenesten eBay at de ville droppe Microsofts ID-tjeneste Passport fra slutte av januar. Det innebærer at kunder ikke lenger vil kunne bruke Passport til å logge seg på eBay, men må logge seg på direkte.

Ifølge nettmagasinet BetaNews er eBays utmeldelse av Passport i samsvar med den nye profilen Microsoft er i ferd med å tillegge ID-tjenesten, i erkjennelse av at strategien med å få uavhengige tjenester til å velge Passport for autentisering er i et blindspor.

BetaNews viser til analytiker Matt Rosoff ved Directions on Microsoft som sier at etter det han har hørt fra interne kontakter i selskapet, vil ingen eksterne Passport-kontrakter fornyes. Passport utgjør ikke lenger noen del av .Net-strategien, og skal heretter begrenses til MSN og dets samarbeidspartnere.

BetaNews siterer også analytiker Joe Wilcox hos Jupter Research som sier at Passport reposisjoneres til å være en ID-tjeneste som vil kunne samarbeide med andre ID-tjenester. Det innebærer at Passport vil kun gjelde Microsofts egne nettsteder og tjenester direkte, men at andre tjenester, med egne autentiseringsordninger, vil kunne akseptere at man bruker Passport til å legitimere seg, på samme måte som Passport-beskyttede tjenester vil kunne goda andre former for legitimasjon enn Passport.

Denne formen for samarbeid mellom ID-tjenester vil altså ta over for Microsofts opprinnelige ide som var å tilby seg å være passkontrollør for de mange. Utviklingen er helt i tråd med de pågående samtalene mellom Sun og Microsoft, der interoperable ID-tjenester ser ut til å bli en av de første resultatene. Sun har nådd svært langt ut med sin Liberty Alliance som legger grunnlaget for samarbeidende ID-tjenester.

    Les også:

Til toppen