Microsoft vil gi bedriftene lynmeldinger

Microsoft jobber for tiden med et system for Instant Messaging som skal tilfredsstille bedrifters krav til blant annet sikkerhet.

Microsoft jobber for tiden med et system for Instant Messaging som skal tilfredsstille bedrifters krav til blant annet sikkerhet.

IM (Instant Messaging) blir stadig mer utbredt - både i privatlivet og i jobbsammenheng. IM skiller seg fra e-post (eller SMS for den saks skyld) ved at brukerne kan sende meldinger til hverandre og få tilnærmet umiddelbar respons. Det er fullt mulig å føre en relativt hurtig samtale ved hjelp IM - skrivehastigheten er avgjørende. En klar fordel med IM framfor de fleste andre elektroniske meldingssystemene er at brukerne ved hjelp av systemet normalt også kan se når vennene og kollege er tilgjengelige.

En undersøkelse gjort av Osterman Research i fjor viser at 84 prosent av de spurte bedriftene hadde ansatte som brukte IM-programvare. I år ventes tallet å stige til 91 prosent, mens omtrent alle bedriftene ventes å bruke dette i 2007.

Det finnes en rekke ulike IM-tjenester, men de mest utbredte er nok systemene fra Microsoft, AOL og Yahoo!. Problemet med disse systemene er at de ikke snakker sammen, at de ikke har mye sikkerhet innebygd, og at de stort sett er installert av brukerne selv, og ikke bedriftenes IT-avdelinger.

Det første problemet, kommunikasjon på tvers av systemene, finnes det riktignok løsninger for. Det finnes tredjeparts klienter som støtter alle de vanlige systemene relativt godt, for eksempel Trillian og Jabber. For brukerne ville det likevel være en fordel om alle systemene kunne kommunisere med hverandre fra bunnen av.

Ifølge News.com er sikkerheten forbundet med dagens IM-systemer svak. Store mengder data utveksles via usikre huller i brannmurene. En del selskaper har derfor begynt å blokkere de vanlige IM-systemene, men motstand fra brukerne har i mange tilfeller forhindret dette. Enkelte selskaper med spesielle krav til sikkerhet, for eksempel finansnæringen, har derfor utviklet egne IM-systemer.

Det er derfor klart at det finnes et marked her som hvor kundene kan være villige til å betale for løsningene.

Dette har nok blant annet Microsoft innsett. Selskapet skal ifølge News.com komme med en testutgave denne uken av et system som foreløpig har kodenavnet Greenwich. Dette er serverprogramvare som skal tilby bedrifter muligheten til å støtte sikker IM innen et nettverk. I tillegg skal programvaren fungere som en bro til Microsofts MSN Messenger-nettverk.

I tillegg til sikkerhetsrelatert funksjonalitet som kryptering, autentisering og logging, vil Greenwich trolig støtte mer avanserte kommunikasjonsformer enn dem man finner i de fleste av dagens løsninger. Blant annet nevnes sanntids overføring av tale og video, samt konferansemuligheter.

Greenwich støtter en IM-standard som kalles Session Initiation Protocol (SIP). Men foreløpig støtter ingen andre IM-systemer denne standarden, bortsett fra IBMs Lotus Sametime. Heller ikke Microsofts MSN Messenger støtter SIP, men Microsoft samarbeider med selskapet IMLogic om å finne en løsning.

Når den endelige utgaven av Greenwich vil bli tilgjengelig, er ikke kjent. Microsoft planla opprinnelig å integrere Greenwich i Windows Server 2003 . Nå vurderer selskapet å selge løsningen separat, men understreker overfor News.com at ingen avgjørelser er tatt.

Til toppen