Microsoft vil ha patent på adware-program

En ny og oppsiktsvekkende patentsøknad fra Microsoft beskriver et system som minner om adware.

Microsoft vil ha patent på adware-program

En ny og oppsiktsvekkende patentsøknad fra Microsoft beskriver et system som minner om adware.

Ordet «adware» høres hjemme i samme kategori som spionvare og er en form for programvre PC-brukere stort sett ikke ønsker å ha på maskinen. Dette fordi slike løsninger både fordi det stjeler ressurser og fordi det ofte fratar brukerne kontrollen over informasjonen som deles andre. Dette til tross for at annonsefinansiert programvare nok kan være et godt alternativ til betalt programvare for mange brukere, hadde det ikke vært fordi de er så notorisk vanskelige å bli kvitt igjen.

Den 5. juli i år ble en søknad fra Microsoft til det USAs patentkontor offentliggjort. Søknaden, som er fra februar i fjor, tar for seg et annonserammeverk som skal kunne samle inn kontekstdata fra ulike kilder på den lokale datamaskinen og bruke dette til å vise relaterte annonser til brukeren.

De ulike kildene kan være alt fra dokumenter, musikkfiler, podcasts, e-postmeldinger og en profildatabase som eksisterende taggdata lagres. Ifølge InformationWeek vil løsningen i praksis kunne hente informasjon fra enhver fil på brukerens PC og sende denne til annonsører.

Det går også fram at statusmeldinger fra PC-en vil kunne avlyttes, noe som kan føre til at for eksempel en melding om at skriveren er tom for blekk, blir etterfulgt av en annonse om hvor dette kan kjøpes.

Annonseprogramvaren skal kunne være en del av operativsystemet, separate applikasjoner eller som en funksjonalitet i andre programmer.

Det opplyses lite eller ingenting om hvordan Microsoft vil sørge for at sikkerheten og personvernet til brukerne skal opprettholdes.

Ifølge Ars Technica kan det virke som at det er programvaren og ikke brukeren som skal ha mest kontroll over annonsevisningene. I søknaden nevnes det blant annet som et eksempel at en e-postklient kan spesifisere at annonser fra konkurrenter må utelukkes, at den egen visningsklient må brukes, at hver annonse minst må generere et minimum av inntekter, at det ikke er tillatt med mer enn fire annonsevisninger i timen og om hvorvidt grafikkannonser er tillatt i tillegg til rene tekstannonser.

I patentsøknaden heter det at et slikt system vil være til fordel for både brukere annonsører. Brukerne vil få se mer relevante annonser, mens annonsørene vil oppnå langt bedre treffsikkerhet med sine kampanjer.

Spørsmålet som melder seg dreier seg om hvorfor Microsoft har levert en slik patentsøknad. Er det kun gjort som en teoretisk øvelse? Er det gjort for å hindre at noen andre lager et slikt system? Eller skyldes søknaden at Microsoft faktisk har til hensikt å lage, ta i bruk eller tilby et slikt system selv?

Til toppen