- Microsoft vil i morgen kopiere det Linux gjør i dag

- Linux er en av de fremste plattformene for å fornye datateknologien. Microsoft gjør derimot som japanerne på 1960-tallet, og kopierer det andre allerede har fått til, sier markedsdirektør Vidar Bakke i SGI.

- Linux er en av de fremste plattformene for å fornye datateknologien. Microsoft gjør derimot som japanerne på 1960-tallet, og kopierer det andre allerede har fått til, sier markedsdirektør Vidar Bakke i SGI.

Bakke sier han for tre år siden var blant dem innen SGI som ønsket å satse på Linux og tilby systemet som alternativ plattform for Indy-maskinene.

- Ideen har levd videre, og slår ut når vi nå for alvor skal gripe fatt i markedet for lavende-tjenere. SGI sentralt har et hundretalls kompetente medarbeidere som er blitt spesialister på Linux. Det er også utviklet et kurstilbud som vil lanseres i Norge under rubrikken Linux University.

Linux vil spille en stor rolle for de nye Intel-baserte tjenerne i serien SGI 1000, som også vil distribueres av Hattelco her i landet.

- Maskinene vil selges med full support for Linux, understreker Bakke. - Vi satser ikke på Linux for å drive blåkors, men fordi vi tror vi vil tjene penger på det.

Bakke mener Linux i praksis er det som trengs for å ta brodden av innvendingene mot systemet. Han mener det finnes en rekke gode grunner til å satse på Linux som tjenersystem.

- Internett er et ekte barn av Unix. Protokollene og annet som ligger til grunn for Internett, er opprinnelig Unix-baserte. Web-tjenere, proxy-tjenere og e-post-tjenere er i utgangspunktet i alt vesentlig utviklet på grunnlag av Unix. Det finnes ikke noen mer anvendelig eller sikker plattform enn Unix for å drive web og Internett-tjenester. Og her er Linux fullt på høyden med andre Unix-varianter.

Bakkes peker videre på at fornyelse innen data i dag først og fremst skjer innen "freenix"-verden der Linux er en viktig eksponent. I stigende grad kommer nye applikasjoner, også innen grafikk og multimedia, på Linux.

- Microsoft fornyer ikke. Microsoft forholder seg til datamarkedet på samme måte som japanerne produserte biler på 1960-tallet. De satser på det sikre, på det som allerede finnes. Det vil si at de kopierer det som har skjedd innen Unix. I det som vokser fram av ny teknologi, er Linux en drivende kraft.

Også innen et av SGIs spesialfelt, tungregning, er Linux drivende.

- Vi merker et sterkt drag i markedet etter rimelige Beowulf-klynger. Disse har fått innpass innen mange tunge regnemiljøer. Beowulf-klynger vil spille en stor rolle i vår satsing på Linux, sier Bakke.

Til toppen