Microsoft vil kaste seg over "smarte objekter"

Bill Gates utbroderte visjonen på Comdex: Myriader av "smart objects" som leverer nye tjenester og kommuniserer over trådløst bredbånd.

Bill Gates utbroderte visjonen på Comdex: Myriader av "smart objects" som leverer nye tjenester og kommuniserer over trådløst bredbånd.

I sin åpningstale på Comdex Fall 2002 i går kveld, slo Bill Gates, Microsofts tidligere toppsjef og nåværende sjefsutvikler, et slag for ny optimisme i bransjen. Nå dreier det seg ikke om PC-er, men om at "programvarens magi sprer seg til alle slags forskjellige apparater, og disse apparatene knytter seg til hverandre på forskjellige måter."

Det han satser på, er at avansert elektronikk for trådløst bredbånd, prosessorkraft og lagring, skal bli stadig billigere, og får nedfelt stadig mer intelligent programvare som gjør det mulig å tilføre hverdagslige gjenstander "intelligens", og bærere av nye og - for noen - nyttige tjenester.

Gates trakk fram et første "smart objekt", antakelig valgt mer for humoristisk gjennomslagskraft enn praktisk markedspotensial, i form av et reisevekkerur som umerket henter informasjon fra sin eiers PC om forestående avtaler og reiser, og regner seg fram til det riktige tidspunkt for vekking - ut fra premisset at alle ønsker å holde senga så lenge som mulig.

Det intelligente vekkeruret representerer et konsept som Microsoft har arbeidet med i tre år, og er et eksempel på en rekke "smarte objekter" som selskapet vil tilkjennegi i løpet av 2003, med flere smaksprøver på messen Consumer Electronics Show 2003 i Las Vegas i januar.

Hva slags teknologi apparatene skal bygge på, er ikke kjent. Man vet at det foregår et samarbeid mellom Microsoft og National Semiconductor Corporation om lavkostbrikker.

En av de mest nærliggende trådløse overføringsteknologiene for bruk i "smarte objekter" er "Ultra Wideband" (også skrevet "Ultrawideband") eller UWB. Dette er trådløs bredbånd som opererer ved å sende kortvarige konsentrerte pulser over mange frekvensbånd samtidig. USAs FCC (Federal Commnications Commission) som regulerer bruken av radiofrekvenser, godkjente i februar i år kommersiell bruk av UWB i spektret 3,1 GHz til 10,6 GHz, et område som fram til da var uregulert. Sendeeffekten er begrenset til 1 milliwatt, slik at rekkevidden svarer til dagens Bluetooth, det vil si 10 meter.

Båndbredden i UWB er imponerende. Pionerbedriften XtremeSpectrum demonstrerte i juli hvordan deres første UWB-brikkesett "Trinity" greide å kringkaste seks samtidige videostrømmer i MPEG-2-format. Trinity krever fire brikker, og kan leveres for båndbredder opp til 100 Mb/s. Effektforbruket er 200 milliwatt. Brikkesettet er produsert i CMOS og SiGe i en 180 nanometers prosess. XtremeSpectrum ble opprettet i 1998 som fellesprosjekt for Cisco og Texas Instruments. Andre kjente selskap som arbeider med sivile anvendelser av UWB er Intel og Sony. Teknologien stammer fra det militære, som ikke er underlagt FCC-begrensningene, og en rekke spesialiserte bedrifter har brikker for militære anvendelser.

Sony ser for seg hvordan UWB kan forbinde DVD-spillere, lydanlegg, tv-apparater og så videre, og etter hvert bidra til avansert psevdovirkelighet. Microsoft-teknologi som Mira - en avtakbar trykkfølsom skjerm som kommuniserer med PC-en over en trådløs forbindelse, slik at man kan ligge på sofaen og lese Internett-aviser - og Windows XP Media Center - er som skapt for UWB, selv om man ikke har innrømmet dette åpent ennå.

UWB kan også brukes som radar med en antatt presisjon på noen få millimeter, og vil følgelig kunne benyttes av selvgående gressklippere og støvsugere, mener noen. Andre ser for seg antikollisjonssystemer for biler. Likheten med Gates' "smarte objekter" er åpenbar.

Fra mange hold er det uttrykt bekymring for at interferens vil ødelegge for nærliggende UWB-forbindelser, og at også mobiltelefoner, fjernsynssendinger, satellittsamband og globale posisjoneringssystemer vil kunne forstyrres. De mest pessimistiske frykter at fly vil krasje og at redningsmannskaper blir sendt på avveie hvis UWB skulle bli utbredt.

Frykt for interferens var noe av bakgrunnen for at FCC begrenset effekten på kommersielle UWB-produkter til én milliwatt. I oktober kunngjorde FCC en undersøkelse som tydet på at faren for interferens er langt mindre enn fryktet, i samsvar med en uavhengig rapport fra National Telecommunications and Information Administration fra mai 2001, der det het at UWB kan utløse interferens, men ikke nok til å forstyrre forbindelsen mellom en militær enhet og en satellitt.

XtremeSpectrum regner med at sivile UWB-apparater vil være i handelen innen desember 2003. Analyseselskapet Gartner publiserte en betenkning i februar i år, der det ble spådd at UWB ville være "Bluetooth 3" innen 2005. Dagens Bluetooth opererer med den samme avstandsbegrensningen som UWB, altså ti meter, men har en båndbredde under 1 Mb/s. Det arbeides med en "Bluetooth 2" som skal kunne nå 10 Mb/s. UWB er, som nevnt, ti ganger raskere enn det igjen.

Til toppen