Microsoft vil satse på forlik med EU

Microsoft har trukket seg fra en formell høring der det skulle forsvare seg mot anklager fra EU-kommisjonen. Begrunnelsen er at man heller vil satse på et forlik.

Microsoft har trukket seg fra en formell høring der det skulle forsvare seg mot anklager fra EU-kommisjonen. Begrunnelsen er at man heller vil satse på et forlik.

Det skulle ha vært lukkede høringer 20 og 21 desember i Brussel for å la Microsoft forsvare seg mot de formelle anklagene fra EU-kommisjonen. Microsoft har sagt det ikke vil benytte seg av denne retten, i håp om i stedet å få i stand reelle forliksforhandlinger etter det samme mønsteret som har løst monopolsaken i USA. Beslutningen om å avstå fra en mulighet til å forsvare seg, innebærer en klar risiko, siden kommisjonen opptrer både anklager og dommer, og hele prosessen foregår bak lukkede dører.

EU-anklagene legger stor vekt på samvirket mellom Windows-klienter og andre serversystemer enn Windows. Et eventuelt forlik i Europa kan munne ut i begrensninger på hvordan Microsoft håndterer dette samvirket. Det spekuleres i amerikansk presse at disse begrensningene kan tenkes utnyttet i drakampen som skal få ni delstater til å avslutte sin motstand mot hovedforliket.

Microsoft leverte 16. november et 100 siders dokument til EU-kommisjonen, der beskrivelser av samvirket mellom Windows-klienter og andre serversystemer enn Windows har en framtredende plass. Kommisjonen har også innhentet uttalelser fra eksperter innen teknologi og økonomi, samt fra 46 Microsoft-kunder. Dokumentet og uttalelsene er ikke gjort allment tilgjengelige, men er utlevert til Microsofts konkurrenter, blant andre Sun.

At Microsoft fraviker sin rett til en formell høring, betraktes som uvanlig. Det er uklart hva som blir EU-kommisjonens neste skritt. Ifølge reglene har også konkurrentene krav på en formell høring i saken. Sun har avvist å kommentere hvorvidt det vil kreve en slik høring eller ikke. En eventuell høring av Sun og andre konkurrenter antas å tidligst kunne finne sted over nyttår.

I USA vil de ni delstatene som avviser forliket, kunngjøre i løpet av desember hva slags ytterligere tiltak de mener Microsoft må pålegges. Microsoft presser hardt for å få dem til å godta hovedforliket, og har blant annet tilbudt å dekke deres saksomkostninger. Det er videre avgjort at senatets juridiske komite skal hode en høring 12. desember. Den formelle godkjenningsprosedyren for forliket innebærer at sluttstrek tidligst kan settes en gang i februar.

Til toppen