Microsoft-vitne var kjøpt og betalt

Økonomiprofessor og monopolsakvitne Kevin Murphys konsulentfirma har levert Microsoft-sponset forskning i over fire år.

Kevin Murphy er professor i økonomi ved University of Chicago, nærmere bestemt "Business Economics and Industrial Relations", altså næringslivsøkonomi og arbeidsmarkedsforhold, en spesialitet han har hatt siden før han ble ansatt som "assistant professor" i 1986.

I 1998 fikk konsulentfirmaet, som han driver på si', en ny kunde: Microsoft. For første gang i sin karriere begynte Murphy å interessere seg for programvarebransjen. I en rapport fra august 2001, framstår han plutselig som ekspert innen avanserte tekniske spørsmål, som medforfatter av "Economic Perspectives on Software Design: PC Operating Systems and Platforms", et essay som også kommer i en bok Boston-forlaget Kluwer har på beddingen, under tittelen Microsoft, Antitrust, and the New Economy: Selected Essays.

Murphy var Microsofts andre vitne i den utvidede monopolsaken der ni delstater kjemper for hardere straffetiltak enn dem Microsoft gikk frivillig med på i forliket med USAs justisdepartement. Han innledet tirsdag med å forklare at forliksbestemmelsene går mer enn langt nok. Selv om Microsoft begikk ulovligheter, finnes det, ifølge Murphy, ingen bevis for at Netscape Navigator eller Java faktisk ble rammet. Han mener tiltakene som delstatene foreslår, blant annet en modulær utgave av Windows slik at PC-leverandører står fritt i å erstatte Microsoft-applikasjoner med konkurrentenes, ikke vil komme brukerne til gode, men utelukkende Microsofts konkurrenter. Følgelig er delstatene ute etter å overregulere en bestemt aktør, uten hold i juss eller fakta, for å fremme andre bestemte aktørers interesser.

Les også

Onsdag fikk retten innsyn i noe av bakgrunnen for Murphys synspunkter. Da trakk delstatenes advokat Steve Kuney fram Murphys egne forretninger med Microsoft. Han fikk Murphy til å innrømme at det vesentlig av det han har publisert av forskning om programvareindustrien de siste fem årene i all hovedsak har vært betalt av Microsoft.

Kuney siterte hva Murphys forskning mener skjer når en utenforstående slippes inn i et monopolisert marked: Det blir høyere priser for noen, muligens alle, brukerne. Murphy beskrev også med akademisk tyngde at monopoler kan gi "impulser til bedre design" enn markeder preget av konkurranse.

Murphy svarte at påstandene bare var gyldige dersom konkurrentens inntreden får monopolisten til å kutte produksjonen.

Til toppen