Microsoft-vitner avkles på løpende bånd

Microsofts vitner i monopolsakens avsluttende runde lar seg avkle lekende lett av motpartens advokater.

Microsofts vitner i monopolsakens avsluttende runde lar seg avkle lekende lett av motpartens advokater.

Microsoft kjemper etter egen oppfatning for sin eksistens når det forsøker å avverge at ni delstater som avviste forliket mellom selskapet og USAs justisdepartement, får gjennomslag for ytterligere straffetiltak.

Derfor er det overraskende å konstatere at vitnene det presenterer for å overbevise dommere, tilsynelatende er valgt for å styrke motpartens argumenter. Hittil har for eksempel AMD-sjef Jerry Sanders innrømmet at han ba om en tjeneste da Bill Gates ringte for å få ham til å vitne, mens økonomiprofessoren som skulle være ekspert på programvarebransjen viste seg å være en arbeidsmarkedsekspert uten erfaring fra programvare før han fikk den første av flere lukrative oppdrag fra Microsoft i 1998.

Les også:

I går fortsatte krysseksamineringen av teknologiansvarlige Scott Borduin i DAK/DAP-leverandøren Autodesk. Borduins oppdrag var å understreke hvor viktig det er for uavhengige programvareleverandører at Windows framstår som en udelelig helhet, og ikke selges i modulær form, slik at man ikke kan være sikker på at kunden har alle komponentene applilkasjonen er avhengig av.


Delstatenes advokater påviste at Borduin hadde klaget på Microsofts beslutning om å levere Windows XP uten Java, og at det tok en hel måned før denne "Golden Partner" fikk et kort og avvisende svar. I svaret ble Borduin gjort oppmerksom på at Java kan lastes ned fra Microsofts nettsted.

Advokatene siterte en passus fra Borduins klage, der denne uttalelsen tillegges en ikke-navngitt medarbeider i Autodesk: "Vår helhjertede støtte til Microsoft er helt bortkastet. Det er et selskap som skrur alle og enhver når det passer dem, gylden partner eller ikke."

At Microsoft må distribuere en Java virtuell maskin til Windows XP, er et av de tiltakene delstatene krever i sitt utvidede søksmål.

Et annet vitne som framførte den rituelle klagen mot "balkaniseringen" av Windows, var Brent Frei, medgründer i CRM-selskapet Onyx.

Delstatenes advokat fikk Frei til å innrømme at han ikke selv var opphavet til det første utkastet til den skriftlige delen av hans vitneforklaring, at han hadde blitt veiledet av Microsofts sjefsjurist William Neukom, og at han hadde måttet spørre Neukom hva ordet "balkanisering" egentlig betyr.

Hittil har bare to av Microsofts vitner greid seg noenlunde bra:

  • Chris Hofstader fra Florida-selskapet Freedom Scientific lager hjelpemidler for blinde og andre funksjonshemmede. Han forklarte at en modulær Windows ville fjerne komponenter som hans programvare er helt avhengig av. Hofstader fikk ikke spørsmål fra delstatenes advokater overhodet.
  • David Cole er en av topplederne i Microsofts avdeling for MSN og personlige tjenester, og lot seg ikke vippe av pinnen da han ble satt under kraftig kryssild på grunn av den digitale legitimasjonen Passport. Tidligere vitner for delstatene beskrev Passport som et typisk eksempel på hvordan Microsoft bruker Windows-monopolet til å oppnå hegemoni innen en helt annen nisje. Delstatsadvokatene fikk blod på tann gjennom en nylig publisert undersøkelse fra Gartner som slo fast at det store flertallet av Passport-brukerne hadde registrert seg fordi det var påkrevet for å få en ettertraktet gratistjeneste fra Microsoft. Cole brukte anledningen til å gjennomgå Microsofts nye Passport-strategi, og fikk fram hvordan det meste av kritikken mot Passport ikke rammer tjenesten slik den vil framstå når den er ferdig utformet. Han pekte på at Passport ikke krever annet enn e-postadresse og passord, og at det ikke var påkrevet at e-postadressen skulle være reell. At Hotmail krever registrering av flere opplysninger, forklarte han ved at Hotmail var gratis for brukeren og annonsefinansiert, og at registreringen var en del av grunnlaget for å sikre annonseinntektene.

Krysseksamineringen av Cole fortsetter mandag. Vitneavhørene kan pågå helt til et stykke ut i mai.
Til toppen