Microsoft vurderer iPod-alternativ

Microsoft har nedsatt en intern gruppe for å vurdere en egen bærbar mediespiller.

Kilder i Microsoft og blant selskapets partnere sier til Business Week at selskapet vurderer å lage en egen bærbar mediespiller i konkurranse med Apple iPod, muligens tilknyttet varemerket Xbox som i dag betegner selskapets spillmaskin.

En eventuell avgjørelse om å framstille og markedsføre en egen bærbar mediespiller vil innebære en endring i Microsofts forretningsstrategi. Selskapet har hittil satset på å tilrettelegge programvare og systemer for rettighetskontroll, og overlatt til partnere å lage selve spillerne. En egen Microsoft-spiller vil bringe disse partnerskapsforholdene i ulage, og disponere spillerleverandørene til å søke andre programvareløsninger.

Xbox-sjef Peter Moore vil ikke bekrefte at Microsoft vurderer en egen bærbar mediespiller, men sier at en slik innretning, om den skulle være aktuell, «ikke bare kan være får utgave av iPod», men trekke veksler på selskapets styrke i forbrukermarkedet, det vil si Xbox. Følgelig kan man anta at en eventuell Microsoft bærbar mediespiller vil være integrert med en bærbar spillmaskin. Haken med dette er at markedet for bærbare spillmaskiner er langt mindre enn markedet for bærbare mediespillere. Oppfattes innretningen som en spillmaskin, vil den ha mindre appell enn om den oppfattes i hovedsak som en mediespiller.

Microsoft har hittil vært svært tilbakeholden med å framstille maskinvare. Xbox, tastaturer og mus er unntak. Selskapet har hittil avvist å framstille egne mobiltelefoner, PDA-er og PC-er. Inntredenen på IP-telefonimarkedet følger dette mønsteret: Koplingen til IP-telefoni under Windows Live skal skje gjennom apparater fra tredjepart, med partnere som Philips og Uniden.

    Les også:

Til toppen