Microsoft vurderer nytt programmeringsspråk

Microsoft vurderer å utvikle et nytt programmeringsspråk som kan erstatte selskapets Java-versjon. Det nye språket skal inneholde det beste fra både Java og C++.

Microsoft vurderer å utvikle et nytt programmeringsspråk som kan erstatte selskapets Java-versjon. Det nye språket skal inneholde det beste fra både Java og C++.

Microsoft har i forbindelse med rettssaken mot Sun, spurt dommeren, Ronald H. Whyte, om selskapet kan få distribuere en teknologi som er uavhengig utviklet og som har de samme eller tilsvarende funksjoner som Java. Whyte har ikke svart på spørsmålet ennå, og det kan fortsatt drøye flere måneder før denne saken blir avgjort.

Uansett, en slik forespørsel gir kraft til spekulasjoner og rykter den siste tiden om at Microsoft vurderer å utvikle språket som har fått kodenavnet COOL (C++ object oriented language). Dette på bekostning av selskapets nåværende Java-verktøy, Visual J++.

Flere bransjekjennere antar at Microsoft vil forlate Java-skuta helt hvis selskapet taper saken mot Sun. Dette betyr at selskapet ikke vil ha noe objektorientert programmeringsspråk med lavere terskel enn Visual C++.

COOL skal likne på Java, men skal også gi COM+ (Common Object Model +) til C++-utviklere. Dette vil gjøre C++-programmeringen enklere. Ønsket skal være å ta de beste egenskapene fra C++ og parre dem med en enklere utviklingsmodell.

Det er fortsatt mye som er ukjent ved COOL, og selv om Microsoft innrømmer at det finnes løse planer om en slik utviklingsmodell, så er dette noe som først vil komme om flere år. De fleste påstandene som sier det motsatte, stammer fra utviklere og andre med nær tilknytning til selskapet.

Det er uansett fortsatt usikkert om COOL vil bli et språk med kryssplattformegenskaper slik de Java har, eller om språket kun vil kunne brukes sammen med Windows. Sannsynligheten for at det siste alternativet er det rette, er nok stor. Mange som utvikler med Java for Windows, gjør ikke dette for at programvaren skal kunne brukes på andre plattformer, men fordi språket er kombinerer objektorientert design med et effektivt utviklingsmiljø.

(Kilder: PCWeek Online, Bloomberg News, InfoWorld Electric)

Til toppen