Microsoft vurderer store endringer i Internet Explorer

Etter å ha tapt en rettssak mot Eolas om brudd på patentrettigheter, vurderer Microsoft nå å gjøre endringer i Internet Explorer. Dette kan få konsekvenser for mange nettsteder som utnytter funksjonaliteten det er snakk om.

Etter å ha tapt en rettssak mot Eolas om brudd på patentrettigheter, vurderer Microsoft nå å gjøre endringer i Internet Explorer. Dette kan få konsekvenser for mange nettsteder som utnytter funksjonaliteten det er snakk om.

Som digi.no skrev tidlig i august, ble Microsoft kjent skyldig i å ha brutt patentrettigheter som tilhører Eolas Technologies.

    Les også:

Patentet det er snakk om, US Patent 5,838,906, dekker en metode for distribuert hypermedia som automatisk anroper ekstern programvare som kan tilby interaktivitet og vise fram innebygde objekter innenfor hypermediedokumentet. Trolig vil mye av det blant annet Flash og ActiveX benyttes til omfattes av patentet.

World Wide Web Consortium (W3C) skriver i en pressemelding at patentet kan ha konsekvenser for World Wide Web generelt, inkludert spesifikasjoner fra organisasjonen selv.

Men også på kort sikt vil rettssaken kunne ha konsekvenser. Microsoft vurderer ifølge W3C å gjøre endringer i Internet Explorer for å følge opp rettsavgjørelsen. Hva disse endringene vil gå ut på er ikke kjent, men W3C skriver at endringene kan få konsekvenser for mange eksisterende nettsteder. Internet Explorer er den mest brukte nettleseren i verden, og hvis den i verste fall ikke lenger vil støtte teknologier som Flash og ActiveX fullt ut, vil mange nettsteder måtte bygges helt om.

W3C arrangerte i forrige uke et møte for medlemmene for å diskutere denne saken. Blant deltakerne var også Microsoft.

Til News.com sier Jim Desler, talsmann for Microsoft, at selskapet ennå ikke har gjort noen fast beslutning om hvordan Internet Explorer eventuelt kan endres som en reaksjon på rettskjennelsen. Han fortalte videre at Microsoft vil vente og se hva som dukker opp under prosessen som foregår nå etter at rettssaken er i ferd med å avsluttes. I denne prosessen skal en dommer avgjøre hva slags pålegg Microsoft skal påtvinges, basert på kjennelsen. Avhengig av hva påleggene går ut på, vil Microsoft vurdere om saken skal ankes.

- Vi mener fortsatt at det er en mulighet for at dommeren vil erkjenne Microsofts påstand om at Eolas har ført en urettferdig sak, siden vi mener selskapet hadde kunnskap om eksisterende Microsoft-teknologi før patentsøknaden ble innsendt. Denne diskusjonen ble ikke gjort kjent for juryen i rettssaken, og vi mener at det er et solid argument, sier Desler til News.com.

Desler bekrefter likevel at selskapet vurderer potensielle endringer i Internet Explorer hvis selskapet blir gitt pålegg det ikke kan anke.

Til toppen