Microsofts aksjonærer hyllet Lederen

Microsofts årlige aksjonærmøte var en ny hyllest til Bill Gates. Aksjekursen har tross alt steget med 60 prosent siden i fjor. Det eneste tegn til opprør var spe kritikk mot juristene som håndterte søksmålet fra myndighetene.

Microsofts årlige aksjonærmøte var en ny hyllest til Bill Gates. Aksjekursen har tross alt steget med 60 prosent siden i fjor. Det eneste tegn til opprør var spe kritikk mot juristene som håndterte søksmålet fra myndighetene.

2500 aksjonærer var til stede på det timelange møtet. Den store rettssaken fikk mye oppmerksomhet fra både ledelse og aksjonærer. Bill Gates ble hyllet ved flere anledninger, og omringet av autografjegere da alt var over.

Bill Gates avviste enhver begrensning i Microsofts rett til å fornye sine produkter. Eksemplene han trakk fram gjaldt "Internett-egenskaper" i operativsystemet og grensesnittet mot brukeren. Dette er meget generelle vendinger, og svarer ikke på mer detaljerte spørsmål myndighetene kan tenkes å stille om hvorvidt Internet Explorer kan betraktes som en egen applikasjon, eller om PC-leverandører kan bruke åpningssekvensen og åpningsbildene i Windows til å differensiere sine tilbud.

På den andre siden sa Gates også at Microsoft er villig til å gå langt i å imøtekomme myndighetene.

Daglig leder Steve Ballmer sa kategorisk at dommerens avgjørelse fredag om sakens fakta, ikke vil skade Microsoft. Ingen av lederne ville spekulere i en mulig oppsplitting av selskapet.

En aksjonær sa hun følte seg sveket og ydmyket av den måten Microsofts jurister håndterte rettssaken, og forlangte at de skulle skiftes ut. Gates tok ordet og sa han tvert i mot var stolt av det de gjorde.

En annen aksjonær oppfordret ledelsen til å avgjøre saken gjennom et forlik så fort som mulig. Ledelsen avviste all diskusjon om mulige forliksforhandlinger. Styret i Microsoft gikk i lukket møte etter aksjonærmøte, der de antas å ha diskutert hvordan Microsoft skal besvare dommerens avgjørelse.

Det antas at partene vil innkalles til forpostfektninger hos dommeren i løpet av neste uke.

Til toppen