Microsofts anke blir en ny krigserklæring

Microsoft vil anke på lovanvending, straff og prosedyre. I kampen for å overleve, vil selskapet angripe så hardt som mulig på alle fronter.

Microsoft Corporation avviser offisielt at det finnes noen "plan B", i tilfelle anken ikke skulle føre fram. Under sitt besøk i Oslo i går, antydet toppsjef Steve Ballmer hvilke ressurser han ville sette inn i, ved å sidestille fokus på anken med fokus på forretningen.

Dommeren sa rett etter kjennelsen at han vil ta det juridiske skrittet som åpner for at høyesterett kan avgjøre å behandle anken direkte. Alternativt kan høyesterett motsi dommeren, og sende saken til en egen ankeinstans. Dommerens motiv er å få avgjort saken så fort som mulig, og unngå den lange juridiske tautrekkingen som gjorde at monopolsaken mot IBM kokte bort, blant annet fordi den teknologiske utviklingen gjorde den opprinnelige problemstillingen uaktuell.

Myndighetene støtter opplegget for forsert saksgang, mens Microsoft er mot. Selskapet argumenterer blant annet med at delstatene som er med på søksmålet, ikke har lovgivning som gir adgang til forsert behandling av anker. Ifølge New York Times erkjenner myndighetene at dette punktet ikke er avklart juridisk.

Microsoft vil anke på tre grunnlag:

  • lovanvendelsen: Selskapet mener det ikke har brutt loven
  • straffetiltakene: Selskapet mener at lovbruddene som dommeren anfører, berettiger verken en oppsplitting eller de øvrige begrensningene som straffetiltakene innebærer
  • prosedyren: Microsoft mener retten skulle brukt lengre tid på å vurdere de foreslåtte straffetiltakene, og at disse i det minste skulle diskuteres i en egen høring

Dommen innebærer at tidsrammen for oppsplittingen vil forskyves dersom Microsoft anker. I sin anke vil Microsoft kreve at også de øvrige straffetiltakene utsettes i tid.

Anken vil ventelig følges opp av en stort anlagt kampanje i mediene, og Microsoft vil prøve å løfte diskusjonen til det politiske planet. I et presidentvalgår kan dette tvinge begge kandidatene til å ta et offentlig standpunkt. Siden Al Gore kan være tilbøyelig til å støtte den sittende regjeringen, kan George W. Bush falle ned på Microsofts side. Greier Microsoft å trenere ankebehandlingen, kan det tenkes at de hardeste straffetiltakene faller fra.
Les også:
Dommeren: - Microsoft må splittes i to
Steve Ballmer: - Integrerte tilbud er typisk for bransjen
Gates gir valgstøtte til både Gore og Bush
Dommeren antyder at Microsoft bør deles i tre
Microsoft bør heller dømmes til samfunnstjeneste
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det
;