Microsofts D-dag utsatt til 15. mars

Da samles EU-landenens konkurransemyndigheter for å avgjøre skyldspørsmålet i monopolsaken.

Opprinnelig var denne samlingen tidfestet til 3. mars. Dersom de mener at Microsoft har brutt EUs konkurranseregler, møtes de igjen 22. mars for å diskutere straffetiltak. Deres innstilling vil danne grunnlaget for den endelige avgjørelsen til EU-kommisjonen som ventes rundt månedsskiftet mars-april.

    Les også:

Utsettelsen på tolv dager antas å gjenspeile en felles erkjennelse hos både EU og Microsoft om at det kan fortsatt være mulig å forhandle fram et forlik. I går ble det kjent at EU antakelig vil innstille på to ulike versjoner av Windows for Europa, og pålegge Microsoft å offentliggjøre Windows-kode som konkurrentene innen serversystemer og applikasjoner trenger for å konkurrere på sine områder på like vilkår. Det sist kjente forslaget fra Microsoft er at konkurrentenes alternative mediespillere kan følge med når folk kjøper nye PC-er der Microsofts mediespiller er forhåndsinstallert som en del av Windows.

Finansdirektør John Connors i Microsoft sa på en investorkonferanse i går at forholdet til EU er godt, og at selskapet er innstilt på et forlik. Han la til at EUs monopolsak mot Microsoft har langt større potensial til å endre Microsofts strategi enn pågående søksmål i USA, blant annet fra Sun.

Les mer om: