Microsofts mål med Ericsson-avtalen

- Jeg har ikke diskutert dette med [Ericsson-sjef] Kurt [Helström], men mitt mål med samarbeidet er klart. Jeg vil gi 30 millioner Exchange-brukere trådløs tilgang til sine tjenester, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Stockholm torsdag.

- Jeg har ikke diskutert dette med [Ericsson-sjef] Kurt [Helström], men mitt mål med samarbeidet er klart. Jeg vil gi 30 millioner Exchange-brukere trådløs tilgang til sine tjenester, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Stockholm torsdag.

Microsoft og Ericsson overrasket verden onsdag med kunngjøringen om at de ville etablere et felleseid selskap i Stockholm, med Ericsson som majoritetsaksjonær, for å utvikle løsninger knyttet til trådløs tilgang til Internett.

I dag, torsdag, samlet selskapene verdenspressen til tre kvarters oppklaring om hva avtalen innebærer og hvor langt samarbeidet er kommet.

Ballmer mener reaksjonene på aksjemarkedet tyder på at markedet mangler forståelse for hvor viktig avtalen med Ericsson er for å løfte Microsoft opp i den nye tidsalder, der tjenester som Internett og e-post ikke lenger kan begrenses til PC-er. Microsoft-aksjen sto stille, mens Ericsson-kursen steg betraktelig.

- Vi skjønner at framtida ikke lenger kan dreie seg bre om PC-en. Vi håper å medvirke til at også markedet skjønner dette.

Ericsson-avtalen er bare ett trinn i en langsiktig og allsidig strategi hos Microsoft.

- Avtalen dreier seg i første omgang om trådløs tilgang til elektronisk post. E-post er en nøkkeltjeneste. Trådløs e-post er det naturlige området for Internett og trådløs kommunikasjon å møtes. Det vil åpne markedet for mer avanserte muligheter. Avtalen åpner for å bygge videre mot slike muligheter.

Mulighetene Ballmer nevnte er knyttet til videreutviklingen av WAP-standarden. Han nevnte spesielt muligheten for å la den vokse inn i XML. Dette er en standard Microsoft har store forhåpninger til, både som multimedia format og som plattform for utveksling av informasjon mellom webbaserte applikasjoner.

- Vi kommer til å måle suksessen i dette selskapet på to måter, sa Ballmer.

- Det første kriteriet er hvor mange mennesker den gir trådløs tilgang til Internett. Det andre kriteriet er hvor tilfredse Microsoft og Ericsson er med fortjenesten avtalen genererer hos hver av oss.

Samtidig som han framhevet avtalens betydning, understreket Ballmer dens forholdsvis begrensede karakter. Den gjelder bare en tjeneste og forplikter til samarbeid for å realisere denne tjenesten som grunnlag for eventuelt å vurdere nye produkter og tjenester. Dessuten er den ikke-eksklusiv. Begge parter står fritt til å trekke inn andre partnere i andre prosjekter.

- Fokuset nå er å få partnerskapet til å virke ved at vi får folk online. Den langsiktige visjonen som Ericsson og Microsoft deler, er avhengig av også andre partnerskap. Men Microsoft lever av å selge programvare. Derfor er vi opptatt av partnerskapet fremmer Exchange på markedet.

Plasseringen av det nye fellesselskapet i Stockholm passer Microsoft utmerket.

- Det er midt i det vi kaller "Mobile Valley". Vi har dessuten, som følge av et oppkjøp, et eget trådløst orientert utviklingsselskap i Stockholm-området. Jeg skal treffe de ansatte der seinere i dag og fortelle om hvilken sentral rolle de vil få i å støtte det nye selskapet.

Verken Ballmer eller Helström ville kommentere om finansiering eller antall ansatte i det nye fellesselskapet. Det som er klart, er at prosjektene vil defineres som samarbeidsprosjekter mellom moderhusene, og at selskapets ansatte vil måtte følge sine kunder verden rundt.

- De første produktene vil komme i løpet av annet halvår 2000, sa Ericsson-sjefen. - Det forutsetter pilotprosjekter hos operatører i løpet av første halvår.

Til toppen