Microsofts multimediafolk egget til kamp mot RealNetworks

Multimediafolk i Microsoft prøvde i 1999 å få Bill Gates til å angripe RealNetworks på samme måte som Netscape ble angrepet i 1996.

Dette ble dokumentert under den pågående høringen i delstatenes utvidede søksmål mot Microsoft. Visepresident Will Poole i Microsoft vitnet for å imøtekomme et tidligere vitnemål fra David Richards, medarbeider i RealNetworks, der denne klaget over at Microsoft holdt tilbake teknisk informasjon, slik at multimediaspillerne til Real ikke fungerer optimalt under Windows. Poole arbeider med Microsofts konkurrent til Real-spillerne, den Windows-integrerte Media Player.

Les også:

Hovedpoenget til Poole var at Real fortsatt dominerer markedet for multimediaspillere, og at integrert multimediahåndtering i Windows ikke har ødelagt for Reals mulighet til å konkurrere.


Dette bekreftes indirekte av Real selv på selskapets nettsted. Der skryter Real uhemmet over sin store utbredelse, og peker på at RealPlayer er installert på "90 prosent av alle USAs hjemme-PC-er".

Under krysseksaminering ble Poole konfrontert med flere e-postmeldinger som viser at han og andre som arbeidet med Media Player manet til langt mer aggressiv opptreden mot RealNetworks enn topplederne Bill Gates og Steve Ballmer var villige til.

3. januar 1999 sendte Pooles medarbeider Anthony Bay en e-post til Bill Gates. Bay skisserte en markedsstrategi som gikk ut på å framheve fordelene av den integrerte multimediahåndteringen i Windows, og angripe RealNetworks ut fra dette perspektivet. Bay sammenliknet Real og Netscape, og antydet at Real måtte angripes like sterkt som det hardkjøret Netscape opplevde noen år tidligere - og som siden ble kjent ulovlig.

Poole forklarte at poenget var å få ut budskapet om integreringens fordeler, ikke å integrere et allerede integrert produkt for å angripe en konkurrent.

Noen uker seinere, 12. februar 1999, skrev Pooles overordnede James Allchin en e-post til både Gates og Ballmer med anmodning om at hele selskapet må dra sammen dersom man skal greie å beseire Real. I det kan man antakelig lese en irritasjon over at Ballmer og Gates opptrer for moderert i konkurransen med Real.

Over sommeren, det vil si 15. september 1999, fulgte Poole opp tråden ved en egen e-post til Gates der han understreket behovet for å "øke bevisstheten" i Microsoft om at Real utgjør en "strategisk trussel".

I retten tonet Poole ned betegnelsen "strategisk trussel" ved å forklare at i motsetning til Netscape, angriper ikke Real selve Windows-plattformen.

Til toppen