Microsofts nettomargin er 44 prosent

I siste kvartal tjente selskapet 1,92 milliarder dollar av en omsetning på 4,33 milliarder. Likvidbeholdningen vokste til 21,8 milliarder dollar.

I siste kvartal tjente selskapet 1,92 milliarder dollar av en omsetning på 4,33 milliarder. Likvidbeholdningen vokste til 21,8 milliarder dollar.

Kvartalet fram til 31. mars er det tredje i selskapets regnskapsår. I forhold til samme kvartal i fjor vokste omsetningen med 15 prosent, resultatet med 43 prosent. Tallene avspeiler en nettomargin på 44 prosent.

Ifølge Wall Street Journal er dette høyere enn for noe annet større amerikansk selskap. Det er de færreste som sitter igjen med 44 dollar hver gang de omsetter for hundre. I kvartalet fram til 31. desember 1998 var nettomarginen 40 prosent.

Microsoft tjener ikke bare penger på programvare. Investeringer i andre selskaper på 7,5 milliarder dollar ga kvartalsinntekter på 350 millioner dollar.

De gode omsetningstallene er ikke blåst opp av regnskapstriks. Et eksempel: Microsoft fører 400 millioner dollar i innkassert omsetning på Office 97 over på regnskapet for framtidige kvartaler, fordi tallet omfatter en garanti om gratis oppgradering til Office 2000 for mange kunder.

En forklaring på at Microsoft holder koken mens maskinvareleverandører i PC-bransjen merker tendenser til motgang, er at Microsoft får samme pris på Windows, uavhengig av hva selve PC-en blir solgt for. Microsofts regnskapssjef Greg Maffei vedgår at det er et visst press fra PC-leverandører for at Windows skal bli rimeligere. Analytikere sier dette presset ennå ikke har hatt praktiske utslag.

En annen faktor er at stadig flere PC-er selges med Windows NT i stedet for Windows 98: 25 prosent av alle enheter, mot 22 prosent i forrige kvartal. En Windows NT klient gir Microsoft 90 dollar i kassa, omtrent det dobbelte av Windows 98.

Maffei regner med utmerkede tall for kvartalet fram til 30. juni. Omsetningen antas å øke med 25 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, til 4,8 milliarder dollar. Det skulle bedre resultatet med 40 prosent. Deretter venter Microsoft en "år 2000 effekt", der kunder for sikkerhets skyld lar være å investere i ny programvare. Han venter bare 15 prosent bedre resultat i kvartalet fram til 30. september i år, sammenliknet med samme kvartal i fjor.

På lengre sikt snakker analytikere om større utfordringer. Forsinkelsen av Windows 2000 gir nye muligheter til Novell og til leverandører av Unix-baserte systemer - også Linux. Det skal også være en trend mot at PC-leverandører tilbyr maskiner der kunden selv velger mellom Windows og Linux. Andre peker på utfordringene i det nye forbrukermarkedet, der Windows CE møter sterk konkurranse fra flere alternative systemer.

Det er sparsomme opplysninger om den geografiske fordelingen av siste kvartals omsetning. Asia økte med 22 prosent til 475 millioner dollar. I Europa øker omsetningen "noe saktere" enn før, mens Brasil og Mexico er "generelt dårlige".

Fordelt på områder sto operativsystemer for 2,05 milliarder i omsetning, applikasjoner og verktøy for 1,94 milliarder, mens interaktive media sto for 341 millioner dollar.

Til toppen