Microsofts nye nettsporer i beta 2

Microsoft har sluppet beta 2-versjonen av den nye nettovervåkeren Operations Manager 2004.

Microsoft har sluppet beta 2-versjonen av den nye nettovervåkeren Operations Manager 2004.

Microsoft Operations Manager (MOM) 2004 beskrives som en vesentlig forbedring av dagens MOM 2000. Hensikten med dette verktøyet er å spore det som skjer på et internt nettverk, og avdekke lokale problemer knyttet til servere, forbindelser og liknende. Det andre driftsverktøyet til Microsoft, SMS ("systems management server"), hjelper til med å fordele programvare og fikser til PC-ene i nettet.

Ifølge Microsoft er MOM 2004 beregnet på mellomstore og store bedrifter med utstrakte Windows-miljøer, med funksjoner knyttet til overvåking, varsling, rapporter, trendanalyse og så videre. De viktigste forbedringene skal være innen brukervennlighet og enkel utlegging, og større effektivitet i drift av Windows-miljøer.

Microsoft vil gjøre beta 2-versjonen av MOM 2004 tilgjengelig for alle interesserte kunder, uavhengig av om de i dag bruker MOM 2000.

Nærmere opplysninger om verktøyet kan lastes ned fra Microsoft Operations Manager 2004 Datasheet.

Til toppen