Microsofts regnskapsføring etterforskes

Under en konferansesamtale med bransjeanalytikere 30. juni avslørte Microsoft at selskapets regnskapspraksis etterforskes av USAs finansmyndigheter SEC (Securities and Exchange Commission).

Under en konferansesamtale med bransjeanalytikere 30. juni avslørte Microsoft at selskapets regnskapspraksis etterforskes av USAs finansmyndigheter SEC (Securities and Exchange Commission).

Foranledningen til etterforskningen er saken mellom tidligere Microsoft-revisor Charles Pancerzewski og Microsoft som ble kjent i januar i år (se peker til relatert artikkel). Pancerzewski ble sagt opp i 1996 etter å ha varslet sine overordnede at Microsofts regnskapspraksis var lovstridig. Han anla sak. Forliket i november 1998 skal ha gjort ham fire millioner dollar rikere.

Pancerzewskis poeng var at Microsoft manipulerte med fondsavsetninger for å framstille omsetningsutviklingen fra kvartal til kvartal som jevnere enn den var i virkeligheten.

Etter forliket med Pancerzewski har Microsoft endret noen av fondsavsetningsrutinene. SEC mistenker likevel selskapet for å fortsette å bruke tvilsomme metoder for å jevne ut omsetnings- og resultatstall. Noe av problemet skal ligge i vurderingen av hvordan selskapets kompliserte lisens- og oppgraderingsavtaler skal regnskapsføres.

Under konferansesamtalen kom det fram at Microsoft i disse dager gjennomfører mindre endringer i sine regnskapsrutiner. Selskapet presiserer at disse ikke har noe med SECs granskning å gjøre, og at de ikke vil ha noen innflytelse på kvartalsresultatet som ventes kunngjort 19. juli.

Til toppen