Microsofts sikkerhetsguru til Oslo

Microsofts sikkerhetsguru Jesper Johansson kommer til Oslo i juni, på et åpent arrangement.

7. juni arrangerer IT-sikkerhetsselskapet mnemonic sin tradisjonelle «technical update». Det er et seminar viet trender og aktuelle fenomener innen IT-sikkerhet. Pris og agenda er lagt ut på denne siden på mnemonics nettsted.

Et trekkplaster i år er en av Microsofts mest taleføre sikkerhetspersoner, Jesper Johansson. Han er kjent blant annet for den forargelsen han vakte i fjor da han anbefalte folk å skrive ned sine passord – og samtidig foreslo systemer som gjorde det sikkert å følge denne oppfordringen.

    Les også:

I samarbeid med Steve Riley har Johansson skrevet boka Protect Your Windows Network, som kom på markedet i mai i fjor. Herfra henter han deler av stoffet til en presentasjon om «sikkerhetsmyter». Bloggen hans (se lenke i høyre marg) har en oppdatering av synet hans på disse mytene.

Johanssons andre innlegg på mnemonic-seminaret dreier seg om datainnbrudd. Her er problemstillingen snudd: How to get your network hacked in 10 easy steps.

Til toppen