Microsofts storkunder taper på rabattsystem

Microsofts volumlisenssystem gjør at mange betaler mer, ikke mindre enn fullpris, viser ferske tall.

Microsofts volumlisenssystem gjør at mange betaler mer, ikke mindre enn fullpris, viser ferske tall.

De største kundene til Microsoft kjøper ikke pakker som på vanlig måte. De har mulighet til å tegne såkalte Software Assurance-avtaler som i utgangspunktet skal spare dem penger, men ferske tall viser at mange ender opp med å betale mer.

Tidlig på 1990-tallet kunne du kjøpe programpakker som Office og oppgradere dem når du ville. Men i 2001 kuttet Microsoft ut denne muligheten. Har du kjøpt en enkelt pakke av for eksempel Office eller Windows, kan den ikke oppgraderes - du må kjøpe helt ny.

Alternativet er å inngå en Software Assurance-avtale som gjelder både PC og server-programvare fra Microsoft. Denne avtalen koster hvert år 25 prosent av fullpris for pakkene du har.

Hele avtalen er basert på at Microsoft kommer med oppgraderinger med minst hvert tredje år. Ved å betale 25 prosent ganger tre år (altså 75 prosent av full pris) får du alt du ellers ville ha måtte kjøpe til vanlig full pris.

Men Software Assurance-avtaler viser seg å være god butikk for Microsoft og ikke så god butikk for mange av deres kunder.

53 prosent av selskapets store kunder og tofemtedeler av deres SMB-kunder mener de betaler mer med Software Assurance enn de hadde gjort uten. Bare 2 prosent av de store kundene og 8 prosent av SMB-kundene sier de betaler mindre, viser en fersk undersøkelse analyseselskapet Jupiter har gjennomført. Dette skriver Computer Business Review.

Det er ikke kjent hvor mange av Microsofts kunder som har en SA eller de eldre UA-avtalene, men Jupiter forteller at deres rundspørring hos 619 amerikanske selskaper antyder 16 prosent.

For å få flere til å oppgradere automatisk, har Microsoft etterhvert sukret tilbud, med at blant annet ansatte får bruke lisensene hjemme.

At kundene er misfornøyde understrekes av tall Microsofts finansdirektør nylig gav amerikanske analytikere. Microsoft regner med at bare 10-30 prosent av kunder med eldre UA-avtaler kommer til fornye sine avtaler.

Kritikerer har påpekt at SA-systemet til Microsoft kan være dyrt fordi det koster såpass mye i arbeid og opplæring å bytte ut programvare.

Til toppen