Microsofts utviklere sendt til avlusing

Microsoft har offisielt bekreftet en tidligere melding om at all kodeutvikling stanses i februar. Utviklerne skal på sikkerhetskurs.

En måneds utviklingspause var ifølge Mercury News et av de tiltakene Bill Gates foreslo i januar som ledd i Microsofts nye bestrebelser på å gjøre selskapets produkter mindre utsatt for hacking og cracking. Andre tiltak i initiativet Troverdig Databehandling - "Trustworthy Computing" - har vært ansettelsen av ny sikkerhetsstrateg og en arrangert manngard gjennom Windows for å luke ut sikkerhetsfeil. Ifølge det amerikanske magasinet Government Computer News har Microsofts personvernansvarlig Richard Purcell bekreftet at avlusingen er i gang.


Utviklingen av ny kode opphørte 1. februar, og kommer tidligst i gang igjen i mars. Purcell talte til et toppmøte om personvern og datasikkerhet i USAs hovedstad. Han sammenliknet oppgaven med den første vårrengjøringen på tjue år. Purcell gikk langt i å erkjenne Microsofts ansvar for dagens tilstand der databehandling er ustabil og upålitelig.

Ifølge Mercury News skal 7000 systemprogrammerere hos Microsoft på sikkerhetskurs.

Til toppen