Microsofts "vikarer" krever sin rett

De har arbeidet i Microsoft i opptil fire år, men er formelt ansatt i "vikarbyråer". Nå går de til enda et søksmål mot USAs rikeste arbeidsgiver.

De har arbeidet i Microsoft i opptil fire år, men er formelt ansatt i "vikarbyråer". Nå går de til enda et søksmål mot USAs rikeste arbeidsgiver.

Det de krever er rettigheter på linje med de øvrige som arbeider for Microsoft, med tanke på pensjonsordninger, helseforsikringer og rabattordninger på kjøp av aksjer i Microsoft.

Microsofts praksis på dette feltet er ikke enestående. Det skal tvert i mot være typisk for USAs høyteknologiselskaper å nytte vikarbyråer for å slippe å ansette folk i faste stillinger med alle de ekstra utgiftene og forpliktelsene dette medfører.

Striden mellom midlertidig ansatte i Microsoft og selskapet har egentlig vart i mange år, med flere runder i ulike rettsinstanser.

Vi kan begynne historien i 1990. Da fant skattemyndighetene i USA at Microsoft for å spare skatt og andre utgifter, feilaktig hadde klassifisert en rekke medarbeidere som selvstendig næringsdrivende. Microsoft gjorde opp for seg overfor myndighetene ved å reklassifisere dem som ansatte, og betalte skyldig overtid og skatt. Så ble de ansatte det gjaldt, overført til vikarbyråer - formelt byråer for midlertidig ansettelse eller "temporary-employment agencies" - og derfra utleid til Microsoft igjen, uten rettighetene som følger med fast ansettelse.

I desember 1992 fremmet noen av vikarene et søksmål for å bli tilkjent pensjons- og aksjekjøpsrettigheter. Saken har versert i rettsapparatet siden. I juli i år avga en distriktsdommer en kjennelse som slo fast at de som hadde hatt midlertidig arbeid for Microsoft i årene 1987 til 1990 hadde bestemte rettigheter, blant annet skulle de ha fått lov til å kjøpe aksjer i selskapet med 15 prosent rabatt.

Søksmålet som ble fremmet fredag, tar sikte på å få en liknende kjennelse for de som hadde Microsoft som "midlertidig" arbeidsplass i tiden etter 1990. Formelt er det en gruppe på ti som fremmer søksmålet, men det virker sannsynlig at resultatet vil få følger for flere tusen "vikarer".

De ti omfatter blant annet en redigerer, en prosjektansvarlig, en grafisk designer og en programvareutvikler. De påstår at de underskrev kontrakter med vikarbyråer under tvang, og at den eneste kontakten de har med disse byråene er når de mottar lønn. Ellers har de arbeidsoppgaver og ansvar på linje med fast ansatte i Microsoft.

Microsoft nekter å ha vært urettferdig mot sine vikarer, men nekter å kommentere denne saken spesielt. En talsperson sier til Newsbytes at det finnes ingen oversikt i selskapet over bruken av midlertidige stillinger. Derimot skal 600 vikarer ha fått fast ansettelse siden august, og det skal være 3000 ubesatte stillinger i Microsoft totalt. Den gjennomsnittlige funksjonstiden til en midlertidig ansatt skal være rundt ni måneder.

Til toppen